Logga in

Fastighetsskötsel anpassad efter din bostadsrättsförenings behov

Få regelbunden omvårdnad och skötsel av din fastighet så att den står sig över tiden och förblir i ett utmärkt skick. Nabos fastighetsskötsel säkerställer både planerat underhåll och förebyggande av akuta fel, så att du sparar tid och oro. Välkommen att kontakta oss idag!

Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Så kan Nabo hjälpa din bostadsrättsförening med fastighetsskötsel

En fastighet behöver regelbunden omvårdnad för att stå sig över tiden, både i form av planerat underhåll och skötsel för att minimera driftstopp och akuta fel. Nabo ger er tillgång till kompetent personal som säkerställer en löpande skötsel utvändigt och invändigt och är lätt att kontakta. Det skapar trygghet och enkelhet för styrelsen såväl som boende.

Nabo ansvarar för fastighetsskötsel på uppdrag av ett stort antal bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Sverige, och har lång erfarenhet av branschen. Vi ser till att driften av fastigheten och byggnadens välmående kort- och långsiktigt sköts på ett professionellt och systematiskt sätt. Våra duktiga fastighetsskötare kompletteras av vår digitala plattform som ger en bra rapportering och översikt över fastighetsskötseln, så att du som sitter i styrelsen besparas både tid och oro.

Vi utför regelbunden tillsyn, reparationer, avläsningar, felanmälan och ser till att skötselplanen följs. Den inre delen av fastighetsskötseln kan omfatta bl.a. byte av lås och lampor, fixande av droppande kranar, byte av packningar och lagande av kärvande dörrar. Den yttre fastighetsskötseln kan omfatta bl.a. byte av utomhusbelysning, halkbekämpning (att sanda och skotta snö), rensning av rabatter, klippning av gräsmattor och häckar, beskärning av träd, och städning av lekplatser. Vi är flexibla och erbjuder en lösning för era behov.

Fastighetsskötsel i form av löpande tillsyn

I alla fastigheter finns det tekniska installationer som kräver löpande underhåll samt tillsyn för att viktiga funktioner ska kunna garanteras. Fastighetsskötsel i form av löpande underhåll innebär också att viktiga system håller längre innan större renoveringar blir nödvändiga. Det minskar också risken för olyckor som vattenläckor eller bränder orsakade av fel på elsystemet i fastigheten. Kostnaderna för driften av fastigheten kan också minska om alla system är i bra skick.

Rondering utifrån ett fast schema

En fastighetsskötare från Nabo ser över allt som kräver tillsyn utifrån ett fast schema. Mindre fel kan ofta avhjälpas direkt, innan de har blivit allvarliga och kostsamma. För en bostadsrättsförening är det en stor trygghet att överlåta fastighetsskötsel åt en erfaren fastighetsskötare från Nabo som snabbt lär sig vad som kräver extra omsorg i en fastighet. Om elstammarna inte bytts på länge är det till exempel extra viktigt att ha koll på det. Att snabbt kunna ha en problemlösare på plats som har hög generell kunskap om byggnadens skick och installationer är mycket värdefullt. En fastighetsskötare från Nabo kan också, på eget initiativ eller i samråd med en teknisk förvaltare, ge förslag på åtgärder och förbättringar.

Vad ingår i fastighetsskötsel?

Fastighetsskötsel bygger på ett avtal mellan Nabo och en brf eller ett fastighetsbolag. I avtalet definieras vem som ska ansvara för vilka uppgifter enligt en gränsdragningslista, hur arbetet ska genomföras och mot vilken ersättning. Här är några exempel på uppgifter som kan ingå i fastighetsskötsel från Nabo:

 • Avläsning av mätare
 • Byte av lampor
 • Kontroll av värmecentralen
 • Översyn av lås och gångjärn
 • Felrapportering
 • Byte av packningar på droppande kranar
 • Skötsel och tillsyn av allmänna utrymmen
 • Översyn av tvättstuga och andra utrymmen i föreningen
 • Tillsyn av värme- och ventilationssystem
 • Förmedling av kontakt med hantverkare

Fastighetsskötsel kan också innebära jour samt teknisk support dygnet runt om något inträffar som behöver åtgärdas omedelbart.

Vi erbjuder fastighetsskötsel i
Fastighetsskötsel med Nabo
Löpande tillsyn och smarta digitala lösningar
 • Enkla lösningar för protokollförande och rapportering digitalt
 • Löpande tillsyn av fastigheten av personlig fastighetsskötare
 • Fastighetsskötare som är generalist och kan hjälpa med alla frågor kring fastigheten
 • Felavhjälpande underhåll på plats
 • Regelbunden rapportering till styrelsen
 • Proaktiv fastighetsskötsel med åtgärdsförslag
Kompetent hjälp vid felanmälan
 • Felanmälan bemannad av tekniskt kompetent personal
 • Hjälp med att åtgärda felet eller boka specialist direkt vid försa kontakt
 • Samverkan med jour för överlämning av akuta ärenden
 • Statusuppdateringar för felanmälningar från start till slut
 • Tillgång till ett helt team av fastighetsskötare för att du ska få hjälp vid till ex. sjukdom eller ledighet
 • Tekniker som finns i området för att snabbt kunna hjälpa dig vid akuta behov
Hantverkare för åtgärder i lägenheten
 • Boende får hjälp med hantverkare i hemmet
 • Fasta priser på de vanligaste åtgärderna
 • Fastighetstekniker som är tillgänglig för felavhjälpande i lägenheten under ronderingar
 • Du får hjälp av en fastighetsskötare som kan hela fastigheten
Få en prisindikation

Därför ska du välja Nabo

Thumb team
Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Thumb time
Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Thumb longterm
Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Så tycker kunderna

Jag kan göra mycket själv i portal

"Vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten."
Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

Tillmötesgående och tillgängliga

"Vi hade stort behov av stöd vid ombildningen vilket vi fick av Nabo. Våra kontaktpersoner har alltid varit väl insatta i vår situation – kunniga, tillmötesgående och tillgängliga."
Marianne, Pensionär: Alphyddans ros, Stockholm

Tillmötesgående och serviceinriktade

"Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade."
Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Sthlm

Snabba svar i portalen

Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Vi får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.
Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

"Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som erbjuds. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare."
Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

Kunskap och erfarenhet

"Det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss."
Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

System som alltid har fungerat

"Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat."
Dick Kjellberg: Smeden 2, Stockholm

Kundplattformen är riktigt bra

"Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf"
Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

Snabb service oavsett fråga

Vi får ett helhetspaket med Nabo som vi inte får någon annanstans - en bra plattform där man har struktur, i kombination med att vi får tillgång till kunskap och snabb service oavsett fråga.
Robert Svensson, Gymnasielärare: Sjöpärlan, Stockholm

Utmärkt och snabb konversation

"Vi har en utmärkt och snabb konversation med förvaltare och fastighetsskötare."
Mats, VD: Hasselholmen, Stockholm
Få en prisindikation
Upptäck fler tjänster inom teknisk förvaltning
Projektledning

Få en erfaren projektledare till stambyten, påbyggnader eller andra renoveringar i fastigheten. Nabos projektledare hjälper dig driva projektet från start till slut. Läs mer

Underhållsplan

Få överblick av kommande kostnader och se till att myndighetskrav uppfylls. Med Nabo får du upprättad underhållsplan för kommande 50 år. Läs mer

Utvalda leverantörer

Med Nabo får du kvalitetssäkrade leverantörer för alla typer av arbeten i fastigheten. Våra leverantörer är väl utvalda så att du garanteras rätt villkor och ett marknadsmässigt pris. Lär mer

Möt våra medarbetare
Joel, teknisk förvaltare
Anne, fastighetstekniker
Katarina, Janne och Mathias, fastighetsteamet hos en av våra föreningar
Begär offert
I stolt samarbete med Fortum

Smart & tryggt elavtal för dig som kund hos Nabo

SÄNK DIN FASTIGHETS ELKOSTNADER
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies