Hem » Success Stories » En uteplats signerad projektledarna på Nabo

En uteplats signerad projektledarna på Nabo

Nabos projektledare kan hjälpa till vid stambyten, renoveringar, ombyggnader och mycket mer! BRF Skuruberg ville bygga om en tidigare sopstation till en trivsam, kreativ och modern uteplats och tog hjälp av Nabos projektledare för planering, upphandling och genomförande.

“Vi är väldigt nöjda med resultatet och samarbetet med Nabo och anlitad entreprenör har varit toppen!” säger en av styrelseledamöterna om projektet, där de fick hjälp med både anlitandet av entreprenörer och utförande.

Hur skulle du beskriva den tidigare ytan och dess tillstånd innan projektet?

Ytan användes tidigare som en sop- och återvinningsstation för två av föreningens sex fastigheter. Vid tidpunkten för dess användning stod det fyra stycken 660 liters gröna plastkärl med hjul placerade där för att föreningens närboende medlemmar skulle kunna slänga sina hushållssopor, tidningar och kartonger. En tidigare styrelse tog fram en ny avfallslösning främst drivet av att tömning försvårats vintertid av den branta backe som leder upp till ytan där plastkärlen var placerade, samt nya riktlinjer från kommunen. För ca tre år sedan avvecklades den gamla lösningen med plastkärlen i sin helhet men ytan har sedan dess stått kvar i orört skick. De gamla stenplattorna där plastkärlen stått var bortplockade och upplagda på en lastpall och marksten låg i en hög. Sand från tidigare vinters sandning hade borstats upp i en stor hög och det hade börjat växa ogräs. Många medlemmar tyckte det gav ett mycket tråkigt intryck, så även den nya styrelsen.

Vilka problem eller utmaningar hade ni med den? 

En erfaren arkitekt visualiserade ett förslag på en uteplats som styrelsen kunde lämna synpunkter kring och arbetet kunde accelereras. Underlaget förfinades och parallellt upphandlade styrelsen projektledarstöd där Nabo vann upphandlingen. Styrelsen önskade en förkalkyl vilket blev projektledarens första uppdrag tillsammans med att besvara uppfyllnad av Räddningsverkets krav samt att en eventuell framtida dränering inte skulle påverka den nya uteplatsen.

Det kvarstår att anlägga ny rabatt och planteringar till våren 2024. Förhoppningsvis ska även de befintliga lyktstolparna bytas till nya i hela föreningen inom en snar framtid, vilket gör att uteplatsen ytterligare harmoniseras.

Vad var din huvudsakliga vision eller mål med att omvandla denna yta till en gemensamhetsyta för de boende? Vad ville du uppnå med projektet? 

Styrelsen tanke var att skapa en modern och kreativ mötesplats för de boende i fastigheterna 29 och 31 som tog tillvara på ytan på bästa sätt, både i anslutningen till asfaltplanen och den närliggande skogen. Just dessa fastigheter har inte en naturlig tillgång till de fina gräsmattor som föreningens boende i husen 30, 32 och 34 har, vilket krävde ett annorlunda tillvägagångssätt. Det var många boende som under pandemi-åren önskade en närliggande yta utomhus för sociala sammankomster för minskad risk för smitta men också en omväxling till den egna balkongen i det dagliga distansarbetet hemifrån.

“Samarbetet med Nabo har varit mycket bra och det har varit en stor tillgång med en erfaren projektledare. Både vid den kommersiella avtalsutformningen för att kontraktera en entreprenör men också i det pågående arbetet där vår projektledare Tommi visat på mycket stor professionalism och proaktivt bidragit med tips och råd för att göra uteplatsen ännu bättre.”

Kan du dela med dig av de resultat ni har uppnått efter att projektet avslutades? Har du märkt några förbättringar i hur de boende använder och njuter av området?

Projektet har nyligen avslutats och är helt i linje med det resultat som styrelsen velat uppnå. Inköp av utemöbler och krukor är fortfarande pågående och den upplevda förbättringen kommer först till våren när rätt årstid är förestående. Föreningen kommer dock inviga den nya uteplatsen i samband med den gemensamma städdagen 19 november.

Vilka specifika funktioner eller förbättringar har gjorts, som du anser vara mest betydelsefulla för att skapa en trivsam miljö för de boende?

Erfarenheter från pandemi-åren har beaktats vid utformningen av den nya uteplatsen. En pergola har byggts med en monterad ljusslinga i taket för behagligt bärnstensfärgat ljus. Komfortbelysning är installerat på sex olika ställen utmed väggen som aktiveras med ljussensor för att skapa ett välkomnande intryck för medlemmarna som kommer hem under årets mörka månader. Totalt har uteplatsen tre olika el-uttag för att medlemmarna ska kunna ansluta portabel dator etc för att kunna utnyttja uteplatsen för arbete. En fast grill som är tänkt att kunna användas året runt har köpts in. För att beakta miljöaspekterna har en gemensam elektrisk grilltändare köpts in för att slippa tändvätska och tändstickor.

De befintliga L-blocken i betong, som bär upp uteplatsens bakvägg, har beklätts med längsgående träribbor för att dölja betongen och få en mjukare övergång mot rabatter, närliggande skog och växtlighet.

I valet av nya plattor till uteplatsen ville styrelsen ha ett material som bryter mot asfalten och skapar en värme, vilket markteglet gör med sin djupröda färg. Krukorna kommer ha två funktioner, både som avgränsning med innehållande blomster/växtlighet för att ska trivsel men också vintertid för att markera dess plats för snöröjning.

Tanken är att uteplatsen ska kunna dekoreras vid olika högtider, såsom t.ex. jul, midsommar etc.

Hur har samarbetet med Nabo och din projektledare fungerat under hela processen? Har du några positiva erfarenheter eller insikter att dela när det gäller samarbetet och resultatet? 

Samarbetet med Nabo har varit mycket bra och det har varit en stor tillgång med en erfaren projektledare. Både vid den kommersiella avtalsutformningen för att kontraktera en entreprenör men också i det pågående arbetet där vår projektledare Tommi visat på mycket stor professionalism och proaktivt bidragit med tips och råd för att göra uteplatsen ännu bättre.

Vill du ha hjälp med ett byggprojekt i din förening?

Tveka inte att höra av dig till Nabos projektledare för ett rådgivningssamtal. Det är helt gratis och icke-bindande.

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.