Nabo är den nya aktören av en sammanslagning av i dagsläget fyra starka företagen Conzignus Hem och Fastighet, Valvet Förvaltning, Rådrum samt Ekonomisk förvaltning i Uppsala - som tillsammans utmanar hela branschen när de formar framtidens förvaltning och boendetjänster. Dessa förvärv av bolag är det första steget på resan att förändra denna del av fastighetsbranschen – med syftet att göra det enkelt och engagerande att ägna sig åt sitt boende.

Från att tidigare, som de flesta bolagen inom branschen varit ”Service companies” som använder sig av Tech går Nabo mot att nu istället bli ett ”Tech company” som erbjuder tjänster.
 

Koncernen ska växa organiskt men också genom ytterligare förvärv. Genom att erbjuda marknaden en unik digital plattform i kombination med ett helhjärtat kundengagemang och förmedling av kunskap kan våra kunder fokusera på att förbättra och förädla sitt boende utan att det stjäl tid från vardagen.

Grundpelaren är effektiva och smarta system, tillgänglighet och service. Smarta system med enkla och smarta funktioner som tillhandahåller god service för att utföra arbetet liksom samlar allt som styrelsen behöver tillgång till. 

Detta är bara första steget på vår resa att förändra branschen för förvaltning av bostadsrätter. Vill du vara med på resten av vår expansionsresa?
 

Aktuell position

Från att ha varit fyra olika bolag är man nu en grupp. I samband med tillväxten och nya förvärv skapas en helt ny säljorganisation internt. Uppdraget är lika enkelt som svårt. Bolaget ska öka tillväxten från dagens 9% till minst det dubbla. Det har gjorts väldigt lite på sälj- och marknadssidan vilket kommer att förändras snabbt. Företaget har tidigare anställt en marknads- och affärsutvecklingschef och söker även en Sales Manager vid sidan om den här rollen.

Som säljare arbetar man med uppsökande försäljning, med fokus på att skapa nya affärsmöjligheter mot både slutkund och partners.
 

·   Man förväntas driva säljprocessen självständigt från kartläggning av marknaden, genomföra kvalitativa möten till att driva in nya avtal och exempel på kontaktytor hos kund är styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar.

·   Man kommer att utföra kvantitativa och kvalitativa behovsanalyser hos kund och förväntas att ge en professionell och positiv upplevelse.

·   I rollen representerar man även Nabo på olika typer av mässor som hålls ca fem gånger per år med fokus på att bygga nya relationer.


Profil

Vi tror att rätt person har följande egenskaper/erfarenheter/inställning:

·   Har flera års erfarenhet av B2B försäljning med ansvar över hela säljprocessen från ax till limpa. Du har god förståelse för försäljning av både Teknisk och Ekonomisk förvaltning

·   Är driven, ambitiös med entreprenörsanda och tycker om att vinna

·   Har hög arbetskapacitet, är strukturerad, självständig och handlingskraftig

·   Är socialt skicklig, affärsmannamässig och mångsidig med förmåga att anpassa din kommunikation till olika typer av mottagare

·   Trivs i att arbeta i ett snabbväxande tillväxtbolag där förändring hör till vardagen och ser möjligheterna att få vara med att påverka

Lön och förmåner

Grundlön och bonus baseras på erfarenhet och kompetens.


Rekryteringen genomförs av Closers AB och ansvarig kontaktperson är Matilda Östman, matilda.ostman@closers.se, 0701441383

Välkommen med din ansökan!