Hem » Kunskap » Varför är det viktigt med god ekonomisk förvaltning i en BRF?

Varför är det viktigt med god ekonomisk förvaltning i en BRF?

  • Smarta verktyg som förenklar arbetet för styrelsen
  • Att ge styrelsen nödvändig information eller att styrelsen enkelt kan ta fram relevant information själv
  • Att styrelsen kan lära sig mer om relevanta frågor, ämnen och förändringar
  • Att förvaltaren är proaktiv kring vad styrelsen behöver tänka på framåt
  • Att förvaltaren skapar en god relation mellan bostadsrättsföreningen och Nabo

Kort sagt handlar god ekonomisk förvaltning om trygghet och att hjälpa styrelsen att bevaka och underlätta för att tillgodose föreningens ekonomiska intressen.

Så underlättar god ekonomisk förvaltning för styrelsen i en BRF

En stor tjuv i styrelsearbetet är tidsaspekten. Därför är det centralt att styrelsearbetet känns smidigt genom att samla allt på ett ställe, enkla funktioner för kontroll på ekonomin, medlemmar, samt utläggs- och avtalshantering. Även lättillgänglig tillgång till tjänster som låneupphandling, jurister, hjälp på stämman, inkassohantering, godkännande medlemskap m.m. underlättar för styrelsen.

Att det finns transparens och bra rapporter så att styrelsen kan få en överblick över ekonomi, likviditet, lån, lägenhetsregister, ärenden, bankkonton m.m. vid behov är något också som underlättar och sparar tid.

Bostadsrättsförvaltning är komplicerat för dem som ej har erfarenhet och kunskaper i ämnet. En viktig del av förvaltarens arbete är därför att utbilda styrelser, ge dem relevant information och erbjuda professionellt stöd. Nyhetsbrev, kundevent, webinar, information i portalen och förvaltningsmöten är bra kanaler för att sprida information samt utbilda styrelsen.

Även en informativ och pedagogisk portal kan underlätta i det dagliga styrelsearbetet, samt att det finns enkel hjälp för att hantera funktioner och information som rör vanliga frågor.

Den ekonomiska förvaltaren bör också vara kundens öra mot marken, upplysa om förändringar i lagar, ge vägledning och råd kring ekonomiska beslut för öka tryggheten för styrelsen. Om det är något som styrelsen behöver agera på som rör saker utöver det löpande styrelsearbetet så bevakar förvaltaren det. Här kan också smarta tjänster som avtalshanterare, förhandlingshjälp, låneupphandling m.m. underlätta.

God ekonomisk förvaltning karaktäriseras också av proaktivitet. Förvaltaren bevakar föreningens ekonomiska intressen, med hjälp till förhandling, bra erbjudanden, upphandling av bra villkor för lån, ränta på likvida medel och korrekt hantering av medlemmars indirekta kapitaltillskott m.m.

En av det viktigaste sakerna är att känna förtroende för förvaltaren och att hen lyssnar och förstår föreningens utmaningar utifrån deras perspektiv. Genom att kommunicera på olika sätt, som fysiska möten, digitala möten, telefon eller bara via mejl/ärende, finns bra möjligheter skapa en relation och tillgänglighet.

Att skapa kontinuitet och backup är också viktigt för att information ska sparas på ett bra sätt för nästa styrelse eller om det sker personalförändringar hos förvaltaren. Att minska beroendet av enskilda personer över tid är en framgångsfaktor, utan i stället hitta strukturer och rutiner som löper på över tid. Här är den digitala portalen mycket behjälplig.

Jonas Gustavsson
Nabos expert på ekonomisk förvaltning

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.