Hem » Kunskap » Valberedningens roll och betydelse i din BRF

Valberedningens roll och betydelse i din BRF

Det finns lite reglerat kring valberedningar. Vissa föreningar har det med i sin stadga. Det finns ytterst sällan en arbetsordning eller vad valberedningen ska göra, mer än att bereda alla de val och beslut som årsstämman ska fatta.

Det är bra om några med erfarenhet från föreningen kan ta in intresseanmälningar, genomföra intervjuer, fundera på hur ”laguppställningen” i styrelsen ska se ut. En byggnadsingenjör, en ekonom, en jurist etc. Har man färdiga och beredda förslag till stämman så underlättar det för alla medlemmar att lägga sin röst på rätt kandidat och den som kan företräda medlemmens intressen på ett bra sätt.

Alla valärenden (ledamöter, suppleanter, revisorer) bereder valberedningen och kommer med förslag. Vidare brukar även valberedningen ha rekommendation om beslut om arvoden till styrelsen och revisorn.

I föreningar där detta fungerar bra så brukar valberedningen ses några gånger, fånga upp intresse från medlemmar och sedan få en gemensam middag betald av föreningen som ersättning för sitt engagemang.

Carl Thorfinn
Chefsjurist, affärsområdeschef
Email: carl.thorfinn@nabo.se

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.