Hem » Kunskap » Vad kostar ekonomisk förvaltning?

Vad kostar ekonomisk förvaltning?

Vad kostar egentligen ekonomisk förvaltning för BRF:er?

Priset för ekonomisk förvaltning baseras huvudsakligen på föreningens storlek, antal lägenheter och medlemmar. Utifrån det skattas mängden avisering, fakturor, verifikat etc.

Utöver detta finns det även andra faktorer som kräver mer redovisning och avisering. De vanligaste är lokaler, momshantering, anställdas lön, komponentredovisning (K3), bokföring på olika resultatenheter som samtliga ökar kostnaden för ekonomisk förvaltning.

Hantering av parkeringsplatser, köer, förråd, andrahandsuthyrningar, individuell mätning och debitering (IMD) kräver mer administration och ökar kostnaden för ekonomisk förvaltning. Vissa av dessa kan ske till rörligt pris också.

Andra avgifter som sker mot rörlig ersättning är ofta överlåtelseavgifter och pantavgifter. Vanliga kostnader mot avrop är fastighetstaxering, hjälp på stämma och olika typer av registreringstjänster eller bistånd vid ansökningar.

Avvikelser från normala rutiner med specifika önskemål är också något som kostar extra då det ofta saknas systemstöd och rutiner för dessa speciella önskemål.

Men vad som verkligen avgör om den ekonomiska förvaltningen är billig eller dyr bör främst ses i relation till kvaliteten på föreningens rådgivning, hjälp med upphandling av bra avtal, avlastning för styrelsen i sitt arbete, god kontroll över ekonomi och avtal, stabilitet över tid, smidighet för medlemmarna och enkelhet för styrelsen att få hjälp när de behöver.

Jonas Gustavsson
Nabos expert på ekonomisk förvaltning

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.