Hem » Kunskap » Vad är fastighetsförvaltning?

,

Vad är fastighetsförvaltning?

Vad innebär fastighetsförvaltning, och de olika tjänsterna som Nabo erbjuder? I denna artikel reder vi ut och förklarar vad begreppen betyder och vad verksamhetsområdena innefattar.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning betyder bokstavligen skötsel och administration av en fastighet för någon annans räkning. Vi på Nabo använder ordet fastighetsförvaltning som ett paraplybegrepp som innefattar olika verksamhetsområden: ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och juridik. 

Verksamhetsområdena ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och juridik består både av löpande tjänster och tilläggstjänster.

Det som kan orsaka viss förvirring är att begreppet fastighetsförvaltning även är en underkategori inom teknisk förvaltning, och syftar då på hantering av fastighetens planerade underhåll samt rådgivning, hjälp och stöttning i fastighetsrelaterade frågor. 

I vår kommunikation använder vi begreppet fastighetsförvaltning, både som paraplybegrepp för att beskriva Nabos verksamhet i bred bemärkelse, och för att beskriva underkategorin inom teknisk förvaltning. Detta är för att fastighetsförvaltning som underkategori till teknisk förvaltning är ett vedertaget begrepp inom branschen. Ibland preciserar vi med termen “teknisk” innan fastighetsförvaltning i detta fall.

Nabo erbjuder fastighetsförvaltning till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning innebär löpande administration och skötsel av fastighetens ekonomi. Det innefattar flera delmoment som t.ex:

 • Avisering, leverantörsfakturor och bokföring
 • Personlig rådgivning vid ekonomiska frågor
 • Långsiktig finansiell planering
 • Budgetering, bokslut, årsredovisning och rapportering
 • Betalning av skatter och avgifter samt lämnande av uppgifter till myndigheter
 • Lägenhetsregister och överlåtelsehantering

Förutom den löpande ekonomiska förvaltningen så erbjuder Nabo även tilläggstjänster, som t.ex.

 • Rättvis avgift: En djupgående ekonomisk analys som beräknar rättvisa avgifter i föreningen på kort och lång sikt, baserad på driftsekonomi, finansiering och underhåll.
 • Köhantering av garage, parkering och förråd: Få hjälp med de administrativa och juridiska aspekterna av köhantering.

Ekonomisk förvaltning erbjuds i hela Sverige.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning betyder skötsel och administration av fastighetens tekniska aspekter. Teknisk förvaltning är ett affärsområde som innefattar många underkategorier, både löpande tjänster samt tilläggstjänster. De löpande tjänsterna är följande:

 • Fastighetsförvaltning: Hantering av fastighetens planerade underhåll, rådgivning, hjälp och stöttning i fastighetsrelaterade frågor, samt stöd vid myndighetsbesiktningar och upphandlingar.
 • Fastighetsskötsel: Praktisk skötsel av fastighetens yttre och inre i form av löpande rondering och tillsyn.
 • Drift och optimering: Energieffektivisering och optimering av ert värme- och ventilationssystem.
 • Tvättstugeservice: Regelbunden tillsyn och service av tvättstugorna och dess maskinparker.
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA):  Protokollförda ronderingar och funktionsprov av brandskyddet.
 • Mark- och trädgårdsskötsel: Skötsel av marken och trädgården utanför fastigheten.
 • Lokalvård: Städning av gemensamma utrymmen.

Förutom de löpande tjänsterna inom teknisk förvaltning, erbjuder Nabo även tilläggstjänster, t.ex.

 • Underhållsplanering: Framtagning av en underhållsplan som fastställer fastighetens skick och planerar framtida åtgärder för förbättring. Efter att en underhållsplan tagits fram går den vidare till fastighetsförvaltaren som ansvarar för utförande av underhållsplanen.
 • Projektledning: Framtagning av underlag, planering och upphandling inför stambyte, renovering eller påbyggnader av fastigheten. Projektledaren driver projektet från start till slut.

Teknisk förvaltning (bl.a. teknisk fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel) erbjuds i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Underhållsplan erbjuder vi i hela Sverige. Projektledning erbjuder vi i områdena kring Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Mark- och trädgårdsskötsel erbjuds i egen regi i Malmö och Göteborg, och lokalvård i egen regi i Göteborg.

Juridik

Nabo erbjuder tjänster inom fastighetsjuridik. Om du har ekonomisk förvaltning med Nabo så kan du kostnadsfritt ringa till vår juristjour och ställa frågor till våra fastighetsjurister.

Förutom detta så erbjuder Nabo juridiska tilläggstjänster, som t.ex.

 • Entreprenadjuridik: Hjälp att upprätta korrekta avtal inför bygg- och entreprenadarbeten, samt hjälp om om fel och brister uppstår efter en entreprenad.
 • Ombildning till bostadsrätt: Vägledning genom processen att omvandla en hyresrättsförening till en bostadsrättsförening.
 • Hyreskontrakt för lokal: Hjälp att upprätta korrekta hyreskontrakt till lokalhyresgäster och på så vis minimera risker.
 • Stadgeändringar: Hjälp att se över och ändra stadgarna i er förening. Detta är viktigt eftersom nya lagändringar trädde i kraft 1 januari 2023.
 • Hantering av otillåten andrahandsuthyrning: Nabos jurister hjälper er att bedöma andrahandsuthyrning, och ger juridiskt korrekta åtgärdsförslag.
 • Hantering av störande grannar: Nabos jurister hjälper er att bedöma situationen med störande grannar, och ger juridiskt korrekta åtgärdsförslag.

Nabos juridiska tjänster erbjuds i hela Sverige.

Vem kommer du som kund i kontakt med på Nabo?

I ditt möte med Nabo kan du komma i kontakt med flera olika personer:

 • Fastighetsförvaltare: Utför den löpande fastighetsförvaltningen (i detta fall menar vi underkategorin inom teknisk förvaltning). Fastighetsförvaltaren är styrelsens primära kontaktperson gällande allt som rör fastighetsförvaltningen i bred bemärkelse.
 • Fastighetsskötare: Utför den löpande fastighetsskötseln med ronderingar.
 • Ekonomisk förvaltare: Utför den löpande ekonomiska förvaltningen.
 • Jurist: Vägleder dig med dina juridiska frågor.
 • Kundansvarig: Har du Nabo som totalförvaltare (det vill säga både som teknisk och ekonomisk förvaltare) eller teknisk förvaltare så är fastighetsförvaltaren kundansvarig.  Har du Nabo som ekonomisk förvaltare så är din ekonomiska förvaltare kundansvarig. Den kundansvarige säkerställer att inga problem faller mellan stolarna när det gäller de olika verksamhetsområdena.

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.