Hem » Kunskap » Vad är en underhållsplan och varför är den viktig i styrelsearbetet?

Vad är en underhållsplan och varför är den viktig i styrelsearbetet?

Vad är en underhållsplan? 

Underhållsplanen används som en översikt för både den ekonomiska planeringen och det tekniska underhållet, så att fastigheten och föreningen förblir i ett gott skick över tid.  

I de underhållsplaner som Nabo tar fram finns alltid en tidpunkt och uppskattad kostnad för samtliga underhållsåtgärder i fastigheten. Detta för att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för styrelsen att arbeta med underhållsplanen. 

Varför är det viktigt med en underhållsplan? 

En underhållsplan är viktig för både den ekonomiska och tekniska statusen på fastigheten. Ekonomiskt är underhållsplanen central för att hålla koll på föreningens ekonomi och budgetarbete samt för att jämna ut kostnader och avgifter över tid så att rättvisa och hanterbarhet skapas för både medlemmar och spekulanter. Tekniskt möjliggör en underhållsplan långsiktig planering för åtgärder i fastigheten (så att den håller sig i ett bra skick) och skapar framförhållning som minskar risken för akuta och kostsamma åtgärder (t.ex. att taket ramlar in eller att en dyr vattenläcka uppstår).  

För nyproduktion och ombildade föreningar är det dessutom lagstadgat att ha en underhållsplan från år 2024.  

Vilka fördelar har underhållsplanerna som Nabo tar fram? 

Experterna på Nabo följer en tydlig och detaljerad process i framtagandet av underhållsplaner. Vi utför besiktningar på plats där vi nagelfar fastigheten både ut- och invändigt. T.ex. så måttar vi tak och fasad och räknar fönster och balkonger e.t.c. Vi mängdar i meter, kvadratmeter och stycke. 

Därefter skriver vi en utförlig besiktningsrapport som förklarar alla fastighetens komponenter och deras underhållsbehov. På så sätt kan även lekmän i styrelsen enkelt ta till sig informationen i både text och bild i rapporten. Våra kunder uppskattar starkt underhållsplanens utförlighet och tydlighet. 

Rapporten presenteras för styrelsen under en genomgång där de har möjlighet att ställa frågor om något är oklart. Därefter får styrelsen tillgång till underhållsplanen digitalt så att den finns enkelt till hands för alla i styrelsen, den ekonomiska förvaltaren och fastighetsförvaltaren. 

I rapporten medföljer en ekonomisk analys som förklarar vad föreningen behöver göra för avsättningar över 50 år för alla komponenter. Den ekonomiska förvaltaren kan sedan använda underhållsplanen för att hjälpa föreningen i budgetarbetet.  

Hur bör styrelsen arbeta med underhållsplanen? 

En underhållsplan är ett levande dokument. Underhållsplanen bör följas upp minst en gång per år och om föreningen har en fastighetsförvaltare från Nabo så håller den underhållsplanen uppdaterad löpande om åtgärder har utförts i fastigheten. Om föreningen inte har en fastighetsförvaltare så kan experterna på Nabo uppdatera underhållsplanen mot en avgift. 

Underhållsplanen utgår ifrån vår samlade expertis, men det innebär inte att rekommendationerna är skrivna i sten. Alla beslut kring åtgärder ligger hos föreningen men vi ger våra professionella rekommendationer. Åtgärder kan flyttas fram och tillbaka i tiden beroende på skicket på komponenterna i fastigheten. Om t.ex. en tvättmaskin är i gott skick trots att den enligt underhållsplanen bör bytas ut så kan man behålla den och skjuta åtgärden på framtiden och uppdatera underhållsplanen utefter det. 

Peter Stridh
Nabos expert på underhållsplanering

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.