Hem » Kunskap » Tillfällig lag underlättar stämma i coronatider

Tillfällig lag underlättar stämma i coronatider

Med anledning av rådande situation med Corona får vi en hel del frågor från styrelse i Brf:er vilka alternativ som finns gällande föreningsstämman/årsstämman våren 2020. Nabo rekommenderar föreningar att använda sig av den tillfälliga lagen där medlemmar kan anlita ombud eller poströsta.

Regeringen har arbetat med en tillfällig lag för att underlätta för genomförandet av Bostadsrättsföreningarnas föreningsstämmor under våren 2020. Lagen är tänkt att träda i kraft den 15 april 2020 och innebär i korthet att en medlem ska kunna ha inflytande och rösta utan att själv vara närvarande genom:

Ombud 
Medlemmarna ska kunna anlita vilket ombud de vill och flera medlemmar ska få anlita samma ombud, trots att stadgarna och lag anger begränsningar. Styrelsen kan tillhandahålla fullmakt på sin webbplats eller dela ut dessa till medlemmarna och sedan ordna med fullmaktsinsamling.

Poströstning
Medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, trots att det inte är föreskrivet i stadgarna.

Styrelsen kan tillhandahålla formulär för poströstning på sin webbplats, tillsammans med kallelsen och övrig information som anger hur medlemmarna ska gå till väga vid poströstning. Av formuläret bör framgå det huvudsakliga innehållet i de förslag till beslut som föreningsstämman har att besluta om, och innehålla två likvärdiga svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej.

Formuläret och informationen ska då hållas tillgängliga på webbplatsen minst en vecka närmast före föreningsstämman.

Om du vill läsa om möjligheterna att flytta stämman, se artikel https://nabo.se/articles/kan-man-flytta-pa-stamma-med-anledning-av-coronaviruset

https://d5rh460pjds3g.cloudfront.net/uploads/ckeditor_wave/ck_images/dad668db-688a-45ec-ab37-ab9fc1b5191b.jpg

Anne von Perner, Affärsområdeschef Juridik på Nabo

Om du och din förening har frågor eller vill ha hjälp att ordna det praktiska, välkommen att kontakta oss.

Anne von Perner
Affärsområdeschef Juridik
anne.von.perner@nabo.se

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.