Hem » Kunskap » Förbättra ekonomin i din bostadsrättsförening genom fusion

Förbättra ekonomin i din bostadsrättsförening genom fusion

”Oavsett storlek på bostadsrättsföreningen bör möjligheter ses över som finns för att förenkla förvaltningen av förening och fastigheter, minska föreningens kostnader och administration och få in fler som vill och kan engagera sig i styrelseuppdrag.”

I mindre bostadsrättsföreningar föreligger generellt sett en högre ekonomisk risk. Vid underhåll och andra större utgiftsposter är det färre lägenheter att fördela ut kostnaderna på, vilket kan leda till att föreningen tvingas höja årsavgifterna. Bostadsrättens värde påverkas också negativt av en högre avgift. Det händer att själva storleken på bostadsrättsföreningar avgörs mer eller mindre av en slump, då byggbolag väljer att bygga fastigheterna i ett byggprojekt i etapper.

Föreningar som är något större kan ha stora värden att förvalta och det ställer krav på en engagerad styrelse som både har kompetens och tid att bevaka medlemmarnas intressen.  

Fusion-vad är det

Genom sammanslagning, fusion, av två bostadsrättsföreningar uppnås:

  • ekonomiska fördelar (framtida större underhålls- och reparationsarbeten kan exempelvis drivas effektivare och mer ekonomiskt)
  • förvaltning av fastigheter och förening underlättas och förenklas
  • fler som vill och kan engagera sig i styrelseuppdrag

Vanligt är en fusion genom absorption som innebär att en större förening (övertagande förening) tar upp en mindre (överlåtande förening) genom fusion där samtliga avtal och förpliktelser, tillgångar och skulder tas över. Vid fusionen upplöses den överlåtande föreningen utan likvidation. Medlemmarna i den överlåtande föreningen blir medlemmar i den övertagande föreningen.

Så här genomförs en fusion

  1. En fusionsplan tas gemensamt fram av styrelserna och registreras hos Bolagsverket- Fusionsplanen reglerar hur föreningen ser ut efter sammanslagningen.
  2. Föreningsstämman i respektive förening tar beslut om att ansöka om tillstånd att genomföra fusionen och ansökan skickas till Bolagsverket.
  3. När Bolagsverket givit tillstånd kan styrelserna tillsammans genomföra fusionen och sedan anmäla det till Bolagsverket.

En fusion tar 3-4 månader att genomföra. Stadgarna kan behöva ses över och andelstalen räknas om. Avgifterna förändras inte för medlemmarna, men om föreningarnas fastigheter har olika belåningsgrad kan olika andelstal räknas fram som ger rättvisa avgifter.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring fusion är du välkommen att höra av dig till Nabos jurister på juridik@nabo.se eller så kan du ringa och prata med oss direkt.

Anne von Perner, Chefsjurist 
E-post: anne.von.perner@nabo.se
Mobil: 073 068 76 05

Douglas von Perner, Bitr. jurist 
E-post: douglas.von.perner@nabo.se
Mobil: 070 271 62 90 

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.