Hem » Kunskap » Lagändring ger stärkt minoritetsskydd i BRF:er

Lagändring ger stärkt minoritetsskydd i BRF:er

På senare år har ett flertal bostadsrättsföreningar stött på problem när opålitliga aktörer fått betydande positioner inom föreningen. Dessa oseriösa aktörer har därefter utnyttjat sina roller i styrelserna för egen vinning, vilket ofta äventyrat föreningars ekonomi. Genom en ny lagändring i lagen om ekonomiska föreningar och aktiebolagslagen kan en särskild granskare numera utses utan att frågan först berörs på bostadsrättsföreningens stämma. De nya bestämmelserna gäller från och med den första januari i år och syftar bland annat till att stärka minoritetsskyddet och motverka regelmissbruk. 

Vad innebär lagändringarna för bostadsrättsföreningar?

De nya bestämmelserna innebär att tio procent av medlemmarna inom en bostadsrättsförening numera kan kräva en särskild granskning via Bolagsverket utan att det behandlas på en stämma. Frågan om särskild granskning kommer däremot fortfarande vara möjligt att ta upp under stämman. För särskilda granskare har det även införts ett s.k. oberoende- och lämplighetskrav. Som huvudregel ska den granskande parten stå för ersättningen till den särskilda granskaren, men för att undvika ett missbruk av granskningsinstitutet finns det nu bestämmelser som fastställer att den som ansökt om granskningen hos Bolagsverket kan bli ersättningsskyldig.  Medlemmar i bostadsrättsföreningar som ansöker om särskild granskning kan därför bli solidariskt ansvariga för kostnaderna om granskningen sedan visar sig vara uppenbart obehövlig. 

Möjligheten att ge in en ansökan direkt till Bolagsverket ska enligt regeringens bedömning leda till ett enklare och effektivare tillvägagångssätt med mindre risk för missbruk från majoritetens sida. De nya bestämmelserna gör det även lättare för medlemmar i en bostadsrättsförening, som har svårt att agera mot styrelsen vid stämman av olika anledningar, att få en särskild granskare utsedd. Eventuella missförhållanden kan på så vis enklare upptäckas och åtgärdas. De nya lagändringarna stärker således minoritetsskyddet och bidrar till en jämnare balans mellan majoritetens och minoritetens intressen.

Kontakt

Har ni frågor om de nya lagändringarna eller andra juridiska frågor inom er bostadsrättsförening är ni välkomna att höra av er till Nabos jurister på juridik@nabo.se

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.