Hem » Kunskap » Sommar, sol och… störningar?

Sommar, sol och… störningar?

Att vår blir till sommar är alltid lika efterlängtat i vårt nordliga land. I takt med att värmen stiger blir också viljan att plocka fram grillen, spela musik och att bjuda in till festliga tillställningar än mer påtaglig. Sommarens ankomst innebär troligtvis att en livligare vardag är att vänta. Detta är i sig inget problem så länge som det sker inom rimliga gränser. Det är nämligen inte ovanligt att det i semestertider förekommer olika former av störande beteenden som påverkar grannarna i omgivningen i sådan grad att de måste hanteras av bostadsrättsföreningens styrelse.

Styrelsen är skyldig att agera om en bostadsrättshavare eller hyresgäst utsätter andra grannar för störningar och föreningen kan även bli ersättningsskyldig ifall styrelsen förhåller sig passiv. Eftersom störningsärenden till sin natur är svåra att hantera kan det vara bra att kontakta en jurist. Vi på Nabo har en gedigen erfarenhet inom fastighetsjuridik och specifikt störningsärenden. Om ni i styrelsen vill veta mer eller behöver hjälp att agera mot en störande granne tveka inte att kontakta våra jurister.

Vad är en störning?

Typiskt sett när det pratas om störningar så leds tankarna till en granne som har fest och spelar hög musik. Begreppet störning kan även innefatta en mängd olika beteenden så länge som det på ett negativt sätt påverkar grannarnas bostadsmiljö eller hälsa. Andra typiska exempel är när grannar har hög volym på TV:n, bråkar sinsemellan, springer i trapphuset eller bankar i väggar och golv. På sommaren är det istället mer vanligt att grannar spelar boll på innergården, felparkerar cyklar eller lämnar sopor kvar efter sig.

Genom praxis finns det även andra exempel på beteenden som kan utgöra störningar. Att exempelvis mata fåglar, ha skällande hundar, spela instrument och att trakassera eller begå brott mot grannar har ansetts kunna utgöra störningar enligt lagens mening.

Hur kan störningar förebyggas?

Om det finns en person i huset som stör så kan styrelsen vidta en rad åtgärder för att både förebygga och agera mot ett sådant beteende. För att undvika förekomsten av störningar är en bra åtgärd att införa tydliga ordningsregler i föreningen för att på förhand ställa upp de spelregler som gäller inom föreningen.

Den första åtgärden som styrelsen bör vidta, om styrelsen själv konstaterat störningarna eller om det finns tillräckliga bevis för att störningar förekommit, är att skriftligen anmana den ansvarige att upphöra med sitt störande beteende i ett rekommenderat brev.

Om störningarna fortgår efter att personen anmanats kan styrelsen överväga att säga upp kontraktet i fråga. Att inleda en uppsägningsprocess av en medlem eller hyresgäst är inte så enkelt som det kan ges sken av då lagstiftningen innehåller flera formkrav och skyddsregler som måste beaktas samtidigt som störningsärenden är komplicerade av sin natur. Till exempel är det reglerat att kommunens socialnämnd måste underrättas om uppsägningen enligt konstens alla regler för att inte uppsägningen ska vara ogiltig.

Behöver styrelsen hjälp?

Oavsett om ni i styrelsen har behov av att formulera ordningsregler, upprätta en rättelseanmodan, inleda ett uppsägningsförfarande eller stöter på andra fastighetsrättsliga problem kan ni kontakta Nabos jurister för snabb, kunnig och professionell juridisk hjälp.

Vi nås på Juristjouren vardagar 9-11 och på 010-2880035 för kostnadsfri vägledning, lägg ett ärende i Portalen eller skicka ett mejl till juridik@nabo.se.

Jesper Johansson
Biträdande jurist


Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.