Hem » Kunskap » Så sänker du de höga elkostnaderna i bostadsrättsföreningen

Så sänker du de höga elkostnaderna i bostadsrättsföreningen

En ny sammanställning från Nabo visar att kostnaderna för el för bostadsrättsföreningar i Sverige ökade med 38 procent under 2022 jämfört med 2021. Kostnaderna för el i bostadsrättsföreningar som Nabo förvaltar gick från 284 miljoner till 391 miljoner, vilket innebär en ökning från 51 kr per kvadratmeter till 71 kronor per kvadratmeter. Störst var ökningen i södra Sverige där elkostnaderna ökade med 50 procent. 

– Många bostadsrättsföreningar har det ekonomiskt tufft med stigande räntor, inflation och kraftigt höjda kostnader för el. Just med elen finns det ändå saker man kan göra för att få ner kostnaderna. Det är viktigt att se över sitt elavtal men det finns också åtgärder och investeringar att ta till för att minska sina kostnader på kort och lång sikt, säger Jonas Gustavsson, expert ekonomisk förvaltning på Nabo. 

Kostnaderna ökar för bostadsrättsföreningarna som riskerar att behöva höja avgifter. En tidigare kartläggning som Nabo har gjort visar att bostadsrättsföreningar i snitt behöver höja sina avgifter med så mycket som 40 procent. Men genom att se över sina kostnader kan man också minska behovet av avgiftsökningar. På Brf Lavetten 16 i Stockholm har de höga priserna gjort att man sett över sin elanvändning och gjort stora besparingar. 

– För oss gäller det att tänka långsiktigt och eftersom höga elpriser är något vi behöver förhålla oss till över en överskådlig framtid gör vi nu vad vi kan för att försöka sänka kostnaderna. Därför tog vi hjälp och gjorde en energiutredning som ledde till att föreningen 150 000 kronor i minskade elkostnader vilket motsvarar en besparing på 24 procent, säger Johnny Östberg, styrelseordförande i Brf Lavetten 16 i Stockholm.

Stigande elpriser och höjda avgifter är något som många oroar sig för. Enligt en undersökning* som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Nabo är fyra av tio som bor i bostadsrätt oroliga att elräkningen ska bli högre och lika många är oroliga för att deras avgift ska höjas under 2023. 

– Det finns olika alternativ för att få ner elkostnaderna, portföljförvaltning utnyttjar prissvängningarna på elmarknaden för att kunna erbjuda ett lägre pris. Det och rörliga elavtal lämpar sig i föreningar med en jämn baslast av el under året och möjligheter till lägre energikostnader under sommaren. Fastigheter med bergvärmepump kan istället ha fördel av bundet elavtal då den är mer elintensiv under kallare årstider, men allt handlar om att kalkylera och beräkna det som passar fastigheten bäst, säger Jan Andersson, Energikonsult på Nabo. 

Fem tips för bostadsrättsföreningar som vill sänka sina elkostnader:

1. Gör en analys av elanvändning och se över ditt elavtal – idag finns moderna tjänster för bostadsrättsföreningar som portföljförvaltning som sänker och stabiliserar elpriserna. 
2. Investera i solceller 
3. Se över priser för IMD (Individuell mätning och debitering) så de har rätt nivåer 
4. Byt ut belysning i gemensamma ytor, från trapphuset till garage och tvättstugor och ersätt med LED-lampor med effektivare styrning 
5. Gör energisnåla val för hissar, tvättstugeutrusning, fläktar och andra inventarier

Som kund hos Nabo kan du få hjälp att optimera din bostadsrättsförenings el- och driftssystem för att spara pengar. Du kan också ta del av vårt skräddarsydda elavtal med Fortum för att få ner bostadsrättsföreningens elkostnader.

* Kantar Sifo har på uppdrag av Nabo genomfört en undersökning bland totalt 1122 respondenter (ålder 18-79 år), varav 562 är boende i bostadsrätt och 560 är representanter för bostadsrättsstyrelser. Undersökningen genomfördes under perioden 1 december – 12 december 2022.

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.