Hem » Kunskap » Så hanterar du störande grannar bostadsrätt 

Så hanterar du störande grannar bostadsrätt 

Alla som bor i lägenhet har nog någon gång upplevt störande grannar. Det kan gälla en granne som spelar hög musik i sin bostadsrätt, eller att barnen som bor i lägenheten ovanpå ibland leker lite väl vilda lekar. Det kanske till och med är så att du vaknar varje morgon av grannens väckarklocka. Störande grannar kan tyvärr vara en del av vardagen.

Som boende i en bostadsrättsförening får man lov att acceptera ett visst inslag av störande ljud, alla människor är olika och måste få sitt eget utrymme. Men det finns naturligtvis situationer som är oacceptabla och som på allvar påverkar de boende negativt. I det läget har styrelsen en skyldighet att agera. Vi talar då om störningar som medlemmarna inte skäligen ska behöva tåla.

Frågan är var gränsen för det acceptabla går. Det är inte helt lätt att avgöra, och det är inte ovanligt att det är domstolen som får avgöra det i slutänden.

De flesta situationer som upplevs som störande går dock aldrig så långt som till domstol. Ärenden som rör störning bör helst lösas ”grannar emellan”, störs du av din musikspelande granne är det alltså bäst om du först själv ber denne sänka volymen.

Vad är acceptabla störningar?

Även om du som granne upplever att störande grannar påverkar ditt liv negativt är det oftast så att du ändå måste acceptera det. Lagen tar exempelvis inte hänsyn till om du som nattarbetare blir störd av grannens barn dagtid. Boende har även rätt att ha fest ibland. 

När bedömning av vad som upplevs som störande ska göras får man försöka hitta vägledning i den allmänna uppfattningen om vad en boende ska behöva tåla från vad de upplever som störande grannar.

Om grannens festande sker ofta och med musik på väldigt hög volym eller om festen urartar med bråk och skrik är dags att titta på reglerna för oacceptabelt störande.

Vad är oacceptabla störningar?

Som boende i en bostadsrättsförening ska du inte behöva acceptera störningar som skadar din hälsa eller som försämrar boendemiljön. I de fallen kan du anmäla de störande grannarna. Du ska kunna fungera på ett vanligt sätt i ditt hem – men som vi tidigare konstaterat måste man ibland göra en bedömning av vad som enligt den allmänna uppfattningen anses vara ett beteende som man helt enkelt får lov att acceptera.

Regelbundna och högljudda fester som pågår inpå småtimmarna behöver inte accepteras och naturligtvis inte hotfullt uppträdande från någon boende i huset.

Vad har styrelsen för ansvar när det gäller störande grannar?

Styrelsen har ett ansvar att utreda grannar som stör och visar det sig att det gäller oacceptabla störningar måste styrelsen först skicka en anmodan om att störande grannar ska rätta sig och upphöra med sitt beteende. Sker ingen bättring kan styrelsen gå vidare med en regelrätt uppsägning. 

Hur går en uppsägning till? 

När det gäller störningsärenden är regelverket krångligt och det är viktigt att det blir rätt för att uppsägningen av störande grannar ska vara giltig.

Styrelsen måste därför tänka på följande innan en uppsägning kan ske:

  • För en störningsdagbok över aktiviteter från störande grannar. Utan en noggrann dokumentation är det svårt att nå framgång vid en eventuell uppsägning. Dokumentationen bör även ha underskrifter och vittnen.
  • Skicka en rättelseanmodan till medlemmen som uppmanar denne att vidta rättelse och upphöra med sitt störande beteende. Rättelse ska göras utan dröjsmål.
  • Informera socialnämnden om medlemmens störande beteende genom att skicka rekommenderat brev med information om bostadsrättsföreningens namn, postadress och telefonnummer, vilka störningar det rör sig om samt vilka de störande grannarna är, vilken lägenhet det gäller samt slutligen uppgift om postadress.
  • Om någon av ovanstående punkter inte uppfyller de formella kraven är eventuell uppsägning inte giltig, det är därför klokt att anlita en sakkunnig.

Vad kan betraktas som särskilt allvarliga störningar?

Vissa störningar är så allvarliga att det inte är rimligt att invänta att den boende eventuellt ska upphöra med sitt störande beteende. 

Det kan till exempel röra sig om:

  • Drogmissbruk eller psykisk sjukdom som medför outhärdliga störningar för andra boende i huset.
  • Brottslig verksamhet som har samband med själva boendet, vilket skulle kunna vara våld eller hot om våld mot boende i huset eller kanske mordbrand.

I de här fallen behöver styrelsen vare sig skicka rättelseanmodan eller informera socialnämnden innan uppsägning av störande grannar kan ske. Däremot ska en kopia av uppsägningen skickas till socialnämnden.

Störningsärenden är något som alla bostadsrättsföreningar kommer i kontakt med. De måste hanteras och det är viktigt – både ekonomiskt och rättsligt – att störningar hanteras rätt från början. Kontakta oss på Nabo så hjälper vi er att hantera ett störningsärende på ett korrekt, effektivt och smidigt sätt. 

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.