Hem » Kunskap » Så hanterar du lokalhyresgäster i coronatider

Så hanterar du lokalhyresgäster i coronatider

Uppdaterad: 2020-05-05

Fler och fler bostadsrättsföreningar ställer sig frågan hur de ska hantera lokalhyresgäster i sviterna av Corona. Det finns en överhängande risk att lokalhyresgäster får färre kunder och riskerar att hamna i svårigheter med betalning av hyra eller betalningsinställelse. Hur ska du och din bostadsrättsförening agera?

Juristens roll den senaste månaden innefattar så mycket mer. För att kunna hjälpa en bostadsrättsförening med lokalhyresgäster i ekonomiska svårigheter att finna den bästa lösningen både på kort och lång sikt ställs krav på en helt annan kreativitet och helhetsbedömning. Där lag förstås finns att förhålla sig till men där både bostadsrättsföreningens och lokalhyresgästens unika förutsättningar i nuläge måste tas hänsyn till för att ge en hållbar lösning.

Enligt hyreslagen ska hyra betalas sista vardagen före varje hyresperiod (månad eller kvartal). I de fall hyresgästen dröjer med betalning mer än två vardagar efter förfallodagen så kan hyresrätten förklaras förverkad.

Om en hyresgäst brister med betalning så bör du och din bostadsrättsförening vara vaksam på detta och skriftligen påminna lokalhyresgästen. Skälet för detta är att en bostadsrättsförenings hyresfordran inte är prioriterad vid en konkurs. Borgenärer med oprioriterade fordringar får sällan betalt eller bara en liten del av fordran.

De intäkter som föreningen får av lokalhyresgästernas hyror kan i många fall vara viktiga om inte helt nödvändiga för föreningen för dess bibehållande av avgifternas storlek etc. En lokalhyresgäst som under tid också hyrt lokalen av föreningen kan dessutom ha blivit ett viktigt inslag för bland annat föreningen och kvarteret i övrigt att styrelsen nu funderar över hur de på lämpligast sätt ska kunna hjälpa lokalhyresgästen.

Styrelsen har här att göra ett bra arbete precis som med allt övrigt. Därav är det att rekommendera att styrelsen ser till lokalhyresgästens ekonomiska livskraft och har styrelsen inte gjort det sedan lokalhyresgästen fick sitt hyresavtal är det lämpligt att göra det nu. Därefter kan beslut tas om eventuella hyreslättnader. Om detta görs har styrelsen gjort vad som ankommer på denna och det gäller även om hyresgästen vid ett senare läge kommer på obestånd och medlemmarna vill föra på talan det vid frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Regeringens stöd som ges till hyresvärdar som ger hyresnedsättning till lokalhyresgäster under april – juni 2020 tar också sikte på hyresgäster som var livskraftiga och inte hade betalningssvårigheter 31 dec 2019.

Andra möjligheter för en förening att hjälpa sina lokalhyresgäster är att ge uppskov med betalning av hyra eller att på olika sätt nyttja depositionsmedel.

Det är också viktigt då överenskommelser görs mellan föreningen och lokalhyresgäst som avviker från hyresavtalets villkor, alldeles oavsett vad som överenskoms, att detta skrivs ned i ett avtal mellan parterna som kopplas till hyresavtalet.

Det är viktigt att redan i ett tidigt skede uppta en dialog med lokalhyresgästen för att i samförstånd med denne kunna finna en lösning där bostadsrättsföreningen inte lider ekonomisk skada. Här kan Nabos jurister vara behjälpliga att finna den specifika lösning som krävs.

Har du och din förening funderingar om hur ni ska hantera lokalhyresgäster? Välkommen att kontakta oss.

Anne von Perner
Affärsområdeschef Juridik
anne.von.perner@nabo.se

Anne von Perner, Affärsområdeschef Juridik på Nabo

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.