Hem » Kunskap » Nyhet om införande av digitala föreningsstämmor 1 januari 2024

Nyhet om införande av digitala föreningsstämmor 1 januari 2024

Riksdagen fattade den 22 november 2023 beslut om att ändra lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar vilket gör det möjligt för bostadsrättsföreningar att hålla helt digitala stämmor. De nya reglerna börjar att gälla den 1 januari 2024.

Dagens bestämmelser utgår från att stämman ska vara ett fysiskt möte där medlemmar röstar personligen eller genom ombud. Därutöver finns möjlighet att hålla en s k hybridstämma som hålls på en fysisk plats men där vissa medlemmar deltar digitalt.

I och med lagändringen kan alla medlemmar delta och rösta på stämman digitalt. En skillnad, jämfört med vad som gällde enligt de tillfälliga lagarna under pandemin, är att någon kombination med poströstningsförfarande inte ska ske.

En kallelse till digital stämma ska innehålla uppgift om hur medlemmarna ska gå till väga för att delta och för att rösta.

Lagändringen som träder i kraft den 1 januari 2024 innebär även att en bostadsrättsförening som inte ändrar sina stadgar trots allt ges möjlighet att hålla digitala stämmor för det fall det inträffar extraordinära omständigheter. Med extraordinära omständigheter avses händelser av force majeurekaraktär, exempelvis att en ny pandemisituation skulle uppstå.

Vill ni införa möjligheten att hålla digitala stämmor i er BRF?

Pernilla Carring
Fastighetsjurist, Business Partner, Expert bostadsrätt på Nabo
Email: pernilla.carring@nabo.se

Jeanette Axelsson
Fastighetsjurist, Expert föreningsrätt på Nabo
Email: jeanette.axelsson@nabo.se

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.