Hem » Kunskap » Tillfälliga regler för att hålla stämmor utan fysisk närvaro

Tillfälliga regler för att hålla stämmor utan fysisk närvaro

Uppdaterad 2020-05-27

Regeringen har den 30 april 2020 beslutat om en lagrådsremiss med förslag till fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet. Förslagen innebär att en stämma ska kunna hållas helt utan fysisk närvaro

– Den nya tillfälliga lagen som trädde ikraft 15 april och som gav medlemmar i en förening möjlighet att anlita externt ombud och att poströsta är inte tillräcklig för föreningar som vill kunna hålla sina stämmor med begränsad fysisk närvaro och jag märker vid min kontakt med föreningar att det finns en oro i styrelsen över att, trots möjlighet till poströstning, behöva boka upp en lokal och ha stämma fysiskt, säger Anne von Perner, Affärsutvecklingschef Juridik. 

Anne von Perner

Det nya förslaget från Regeringen gör det lättare för bolag och föreningar att hålla sina stämmor utan risk för smittspridning. Förslagen ger samtidigt aktieägare och medlemmar möjlighet att utöva sina rättigheter utan alltför stora inskränkningar.

Vad innebär den nya tillfälliga lagen

Regeringen har nu infört ytterligare åtgärder som innebär att en stämma ska kunna hållas helt utan fysisk närvaro, antingen digitalt i kombination med poströstning eller genom att aktieägarna eller medlemmarna bara deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även andra rättigheter än rösträtten per post. De nya reglerna trädde i kraft den 18 maj 2020.

Reglerna omfattar bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrätts­föreningar och företag på finansmarknaden.

Om du och din förening har frågor, välkommen att kontakta oss på juridik@nabo.se.

Anne von Perner
Affärsområdeschef Juridik
 

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.