Hem » Kunskap » Så sköter du din BRF:s ekonomi som kassör – tips och råd

Så sköter du din BRF:s ekonomi som kassör – tips och råd

Vilka ansvarsområden har en kassör?

Kassörens uppgift är, enkelt uttryckt, att hjälpa styrelsen att sköta om och hålla koll på bostadsrättsföreningens ekonomi. Det är dock inte så att du ensam är ansvarig för allt som har att göra med ekonomin i en bostadsrättsförening. Du kan genomföra många uppgifter med stöd från resten av styrelsen.

Exempel på uppgifter som en kassör arbetar med:

  • Fastställa att redovisningar av ekonomin i en bostadsrättsförening speglar dess verkliga ekonomiska situation på ett överskådligt sätt.
  • Skicka avier till bostadsrättsföreningens medlemmar, stämma av att inbetalningar gjorts och följa upp eventuella dröjsmål.
  • Betala leverantörsfakturor från till exempel hantverkare i tid så att bostadsrättsföreningen inte får extrakostnader i form av dröjsmål.
  • Se till så att deklarationen lämnas in i tid.
  • Se till så att styrelsen sammanställer bokslut och årsredovisning.
  • Hålla koll på myndighetskrav, nyckeltal och lagkrav rörande bostadsrättsföreningens ekonomi.

Ta hjälp av en ekonomisk förvaltare

Känns uppgiften betungande? Då kan föreningen ta hjälp av en ekonomisk förvaltare. Genom tjänsten fullförvaltning kan ni överlåta allt arbete med bland annat avisering, leverantörsskulder och årsredovisning. Att lägga över skötseln av bostadsrättsföreningens ekonomi på en ekonomisk förvaltare är en trygghet för både styrelsen och dess medlemmar. En styrelseledamot sköter sina uppgifter vid sidan av vanligt arbete och det kan helt enkelt bli för mycket arbete ibland.

Bostadsrättsföreningens ekonomi är det centrala

Som kassör i en bostadsrättsförening är det din uppgift att verka för god ekonomi i din bostadsrättsförening och inte att gynna enskilda medlemmar. Styrelsens arbete handlar om att säkerställa ett bra boende och god ekonomi på lång sikt så väl som i nuet. Medlemmarna kommer att ha stor glädje av att bostadsrättsföreningens ekonomi är välskött men det är inte hållbart att till exempel sänka avgifterna eller skjuta på underhåll med anledning av enskilda medlemmars ekonomiska situation.

För att kunna sätta en rimlig avgiftsnivå är det viktigt att kunna säkerställa bostadsrättsföreningens ekonomi på lång sikt. 

Hur sätter man rätt avgift i en bostadsrättsförening?

De avgifter som betalas in i en bostadsrättsförening ska täcka de löpande kostnaderna. Det inkluderar bland annat amorteringar av lån och att skapa utrymme för framtida utgifter för underhåll och modernisering av fastigheten. Grundprincipen i en bostadsrättsförening är att alla medlemmar, befintliga såväl som kommande, ska behandlas lika när det gäller avgifter och att ingen ska gynnas eller missgynnas i förhållande till andra medlemmar.

För att kunna sätta en rimlig avgiftsnivå är det viktigt att kunna säkerställa bostadsrättsföreningens ekonomi på lång sikt. Därför behövs det en underhållsplan för fastigheten som sträcker sig 30–50 år framåt i tiden. En underhållsplan ska sedan revideras och uppdateras fortlöpande. Vanligtvis görs det i samband med att styrelsen sammanställer bostadsrättsföreningens årsredovisning.

När behöver man höja avgifterna för att säkra god ekonomi i en bostadsrättsförening?

Om bostadsrättsföreningen måste låna pengar för att täcka driften är det ett tydligt tecken på att avgiften behöver höjas. Om ni är osäkra på om avgifterna ligger på rätt nivå kan ni alltid vända er till er ekonomiska förvaltare för att få tips och råd. En ekonomisk förvaltare har den helhetsbild av bostadsrättsföreningens ekonomi som krävs för att kunna genomföra de analyser som ska ligga till grund för budgeteringen. 

Varför ska man inte ha för mycket pengar i kassan?

Ett bra tips till en styrelse som vill främja bostadsrättsföreningens ekonomi är att aldrig ha för mycket pengar i kassan. De löpande kostnaderna för driften inklusive räntor, amorteringar och avsättningar ska alltid kunna täckas men om överskottet sedan är för stort kan det vara ett tecken på att avgifterna är för höga. 

För mycket pengar i kassan kallas överlikviditet och i det läget är det bättre att göra en extraamortering för att på sikt få ner de löpande kostnaderna. Så länge alla lånen i bostadsrättsföreningen inte är tecknade med bunden ränta brukar det alltid vara möjligt att extraamortera. En fördel med att sänka lånet, förutom att ränteutgifterna sjunker, är att det ger utrymme för framtida belåning om ett sådant behov skulle uppstå.

Hur håller man sig uppdaterad som kassör?

En bostadsrättsförening är inget aktiebolag utan en typ av ekonomisk förening och betalar därför inte skatt på resultatet. Det finns ändå en hel del regler som ska efterföljas vid skötseln av bostadsrättsföreningens ekonomi. Det räcker inte att en gång ha satt sig in i till exempel skatteregler och ekonomiska nyckeltal utan det är ett pågående arbete eftersom reglerna kan förändras.

Har bostadsrättsföreningen en ekonomisk förvaltare kan du som kassör vända dig till denne om du har frågor kring vad som gäller för en ekonomisk förening avseende sådant som juridik och bokföring. 

Här är några användbara källor om du på egen hand vill försäkra dig om att bostadsrättsföreningens ekonomi sköts och redovisas på rätt sätt:

  • Bokföringslagens avsnitt för bostadsrättsföreningars ekonomi
  • Lagen om ekonomiska föreningar
  • Bostadsrättslagen
  • Bokföringsnämndens allmänna råd om korrekt bokföring

Tänk även på att föreningens revisor ska ha det underlag som krävs för att denne ska kunna genomföra en godkänd revision av bostadsrättsföreningens ekonomi. Din förvaltare kan hjälpa dig att säkerställa att underlaget är riktigt. Du kan även ställa frågor till revisorn om något är oklart inför revisionen.

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.