Hem » Kunskap » Nabo reder ut – Ekonomisk förvaltning för BRF:er

Nabo reder ut – Ekonomisk förvaltning för BRF:er

I en värld där ekonomisk förvaltning blir allt mer komplex, står Nabo redo att erbjuda klarhet och expertis. Denna guide är framtagen för att ge bostadsrättsföreningar en djupare förståelse av kritiska ekonomiska processer och hur Nabo kan bistå i varje steg.

Avgiftshöjning bostadsrätt

Avgiftshöjningar är ofta nödvändiga för att täcka ökande driftskostnader eller finansiera stora underhållsprojekt. Nabo hjälper föreningar att strategiskt planera dessa höjningar, undvika överraskningar för medlemmarna och säkerställa att de är väl grundade I föreningens ekonomiska behov.

Bokföring bostadsrättsförening

Korrekt bokföring är kritisk för ekonomisk transparens. Nabo erbjuder bokföring I enlighet med god redovisningssed och branschpraxis. I portalen hos Nabo finns full transparens för redovisning och bokföring — allt samlat på ett och samma ställe.

Ekonomisk förvaltare

Som experter inom ekonomisk förvaltning för BRF, tillhandahåller Nabo professionella förvaltare som effektivt hanterar föreningens ekonomi, skatter,  budgetering, rådgivning och låneupphandling.

Ekonomisk förvaltning BRF

Nabo erbjuder omfattande tjänster för ekonomisk förvaltning, med Nabos unika affärssystem för BRF:er finns allt på ett ställe – bokföring, fakturor, avsiering, lägenhetsregister, köer, rapporter, bankkonton, filer, avtalshanterare samt även tillgång till juridiska och tekniska tjänster.

Skatter

Nabo assisterar med fastighetsdeklarationer för att säkerställa rätt värdering av föreningens fastighet, rätt fastighetsskatt. Nabo sköter också löpande för moms- och arbetsgivardeklarationer samt inkomstdeklarationer. Nabo tar ansvar för att alla skatter blir betalda preliminärskatter, moms, sociala avgifter, fastighetsskatt m.fl.

Låneupphandling BRF

Nabo erbjuder stöd för att få fram offerter för föreningens lån när det är dags att omförhandla eller upphandla nya lån. Vidare kan man få ytterligare förhandlingshjälp och rådgivning kring upphandling av lån, vilket kan leda till betydande besparingar för föreningen.

Indirekta kapitaltillskott

Nabo beräknnar och rapporterar indirekta kapitaltillskott så att medlemmarna får ut rätt skatteavdrag på sina kontrolluppgifter från Nabo den dag de säljer sin lägenhet. Att amortera kontinuerligt och all överlikviditet kan över tid ge stor avkastning för medlemmarna i minskad skatt den dag de säljer sin lägenhet.

Årsredovisning bostadsrättsförening

En årsredovisning är avgörande för att ge en klar bild av föreningens ekonomiska ställning. Nabo hjälper till att sammanställa omfattande årsredovisningar som är både informativa och överensstämmer med gällande regler och standarder där styrelsen får stöd och vägledning genom hela processen från bokslut till stämma.

Kommunikation

Hos finns ett ärendehanteringssystem där alla dialoger blir sparade och kategoriserade så att både Nabo och kunden har full back up på vad som diskuterats och beslutats. Detta omfattar både styrelsen, medlemmar, revisorer och Nabos medarbetare. I portalen finns också möjlighet att kommunicera med medlemmar och dela filer och information till dem.

Slutord

Jonas Gustavsson
Ekonomisk expert på Nabo
Email: jonas.gustavsson@nabo.se

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.