Hem » Kunskap » Sänk avgifterna och förbättra ekonomin med kapitaltillskott

,

Sänk avgifterna och förbättra ekonomin med kapitaltillskott

Precis som för de allra flesta står nu bostadsrättsföreningar inför tuffare ekonomiska tider. Föreningar märker av det stigande ränteläget och den allmänna prisökningen i samhället. Kanske har föreningen också planerade underhållsåtgärder som behöver genomföras. Stigande räntor och ökade kostnader för underhåll brukar resultera i avgiftshöjningar för bostadsrättsföreningens medlemmar.  


Det finns en stor risk med att ha en hög skuldbörda i föreningen. På grund av att bostadsrättsföreningar saknar möjlighet att göra skattemässigt avdrag för sina räntekostnader får en ökad ränta 100 % effekt avseende kostnaden för föreningens räntor. I föreningar med hög skuldbörda har man en risk att lägenheterna snabbt sjunker i värde vid räntehöjningar och ökade årsavgifter. 


Frivilliga kapitaltillskott kan vara en lösning för att skjuta till mer pengar till föreningen och genom ränteavdraget ge sänkta boendekostnader för de medlemmar som vill och har möjlighet att göra kapitaltillskott. 


Vad är ett frivilligt kapitaltillskott? 


Frivilliga kapitaltillskott är  frivilliga för en medlem i en bostadsrättsförening och genomförs genom att bostadsrättsföreningen inför ett system med skilda årsavgifter och två andelstal.  


Stadgeändringar krävs för genomförande


För att kunna genomföra denna typ av kapitaltillskott måste föreningens stadgar ändras för att klargöra att föreningen har två andelstal där det ena avser bostadsrättshavarens andel av föreningens lån och det andra avser lägenhetens andel av driftskostnaderna.  

För att ändra föreningens stadgar på detta sätt krävs antingen att samtliga röstberättigade bostadsrättshavare är ense om det eller beslut på två föreningsstämmor med tre fjärdedelars majoritet av de röstande på den senare stämman.  

En röst för stadgeändring innebär inte nödvändigtvis att man själv måste göra ett kapitaltillskott, det är helt frivilligt.  


När stadgarna är ändrade kan de bostadsrättshavare som önskar, genomföra det frivilliga kapitaltillskott motsvarande sin andel av föreningens skuld, i syfte att sänka sin årsavgift och sina totala boendekostnader. De bostadsrättshavare som inte väljer att göra ett kapitaltillskott har kvar samma avgift som tidigare. 


Fördelar med frivilliga kapitaltillskott


Den största fördelen för en enskild bostadsrättshavare som väljer att göra kapitaltillskott är att de totala boendekostnaderna sjunker eftersom man får en lägre månadsavgift.  Den enskilde medlemmen har en avdragsrätt motsvarande 30% för räntor på ett privat lån, vilket bostadsrättsföreningen saknar.  

Vidare kommer med största sannolikhet också marknadsvärdet på bostadsrätten stiga när bostadsrättsinnehavaren som gjort ett kapitaltillskott får en lägre avgift.  


Kapitaltillskottet behandlas av Skatteverket som en anskaffningsutgift och är därför skattemässigt avdragsgill vid försäljning av bostadsrätten. Kapitaltillskottet ses som en anskaffningsutgift och är avdragsgill vid en försäljning av bostadsrätten vilket innebär att det inte blir någon ökad skatt vid försäljning annat än på den del som marknadsvärdet har stigit utöver summan på kapitaltillskottet.  


Efter kapitaltillskott kan föreningen även få bättre räntevillkor på kvarvarande lån. Det innebär att frivilliga kapitaltillskott inte bara är positivt för de som väljer att betala av sin andel utan även för föreningen i stort och för de medlemmar som väljer att inte göra någonting. 

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.