Hem » Kunskap » Kan man flytta på stämma med anledning av coronaviruset?

Kan man flytta på stämma med anledning av coronaviruset?

Med anledning av rådande situation med Corona får vi en hel del frågor från styrelse i Brf:er om det är möjligt att flytta fram föreningsstämman/årsstämman till ett senare datum. 

Det är möjligt att flytta fram denna men det finns vissa tider och datum att förhålla sig till.

På ett extra styrelsemöte kan styrelsen ta beslut om att flytta fram föreningsstämman till ett senare datum. Det är styrelsens uppgift att kalla till stämman och där behöver aktuella tider följas:

Den ordinarie föreningsstämman/ årsstämman ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse till ordinarie stämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman. I stadgar är det möjligt att bestämma att kallelse till stämma får utfärdas senast två veckor före stämman. Ska stämma behandla stadgeändring ska dock kallelse utfärdas senast fyra veckor före stämman. I stadgar får den senare tiden bestämmas till två veckor. 

Styrelsen bör också förvissa sig om att samtliga medlemmar har tagit del av den nya kallelsen. 

26 mars presenterade regeringen en tillfällig lag som väntas träda i kraft 15 april. Lagen syftar till att underlätta för stämmor att äga rum trots corona. Läs mer i artikeln här https://nabo.se/articles/tillfallig-lag-underlattar-stamma-i-coronatider

Om du har frågor eller funderingar, ta välkommen att kontakta oss.

Anne von Perner
Affärsområdeschef Juridik
anne.von.perner@nabo.se

Anne von Perner, Affärsområdeschef Juridik på Nabo

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.