Hem » Kunskap » Hyra ut bostadshyresrätt – i andra hand

Hyra ut bostadshyresrätt – i andra hand

Allt du behöver veta om andrahandsuthyrning av bostadshyresrätt i en bostadsrättsförening

Vad behöver man tänka på om man vill hyra ut sin bostad i andra hand? Reglerna som gäller dig som vill hyra ut en hyresrätt i andra hand ändrades 2019 i syfte att begränsa otillåten andrahandsuthyrning, något som missbrukas i stor omfattning.

Om du hyr en bostad av en bostadsrättsförening är det föreningen som är din hyresvärd och den representeras av styrelsen.

För att du ska få hyra ut krävs att du har beaktansvärda skäl, att hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke och att hyran inte överstiger skälig hyra.

Hyresvärden kan säga nej till andrahandsuthyrning om hyresvärden anser sig ha anledning till det.

En hyresgäst som blir nekad att hyra ut sin hyresrätt i andra hand kan ta ärendet vidare till hyresnämnden som kan godkänna en tidsbegränsad andrahandsuthyrning om det finns tillräckliga skäl. Har du frågor om hur du som hyresvärd bör agera vid misstanke om otillåten andrahandsuthyrning kan du kontakta en jurist.

I denna artikel reder vi ut vad som gäller för andrahandsuthyrning av hyresrätt för hyresgäst och för hyresvärd.

Vad gäller om jag vill hyra ut min bostad i andra hand?

Det krävs att du har hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att du sägs upp.

Vad ska man ange när man ansöker om att få hyra ut en bostad i andra hand?

Ansökan om att få hyra ut i andra hand ska lämnas in skriftligen och innehålla följande punkter:

  • Skäl för uthyrning
  • Under hur lång tid du vill hyra ut din lägenhet
  • Till vem lägenheten ska hyras ut
  • Kontaktuppgifter till dig under uthyrningsperioden

Vad räknas som skäl för uthyrning av hyresrätt i andra hand?

Giltiga skäl för uthyrning av hyresrätt i andra hand kan vara:

  • Särskilda familjeförhållanden
  • Ålder
  • Sjukdom
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • Längre utlandsvistelse.

Får man hyra ut i andra hand via Airbnb?

Att hyra ut sin bostad i andra hand under korta perioder via olika uthyrningssajter (exempelvis Airbnb) är inte tillåtet.

Vad har jag för ansvar gentemot hyresvärden?

När du hyr ut din lägenhet i andra hand, blir du själv hyresvärd och har fullt ansvar för dina hyresgäster gentemot din hyresvärd. Det innebär att det är du som ansvarar för att hyran betalas i tid och att alla regler följs. Se därför till att upprätta ett skriftligt andrahandskontrakt mellan dig och din hyresgäst.

Tänk även på att hyresvärden kan ha behov av att komma in i din lägenhet och att det är du som måste godkänna det. Det är därför viktigt att hyresvärden kan nå dig under den tid lägenheten är uthyrd.

Vilken hyra kan jag ta ut vid andrahandsuthyrning?

Du får ta ut den hyra du själv betalar och det du betalar för nyttigheter som ingår, t.ex. bredband. Om du hyr ut möblerat får du göra ett påslag med 15 procent.

Andrahandsuthyrning blankett

Vad gäller för hyresvärden vid uthyrning av bostad i andra hand?

Uthyrning i andra hand kräver hyresvärdens godkännande eller hyresnämndens tillstånd.

Den som hyr ut sin lägenhet utan tillstånd gör sig skyldig till otillåten andrahandsuthyrning som kan leda till att hyresrätten sägs upp.

När hyresvärden får in en ansökan om uthyrning i andra hand ska det finnas information om vem som ska hyra, skälen för uthyrning, vilken tidsperiod andrahandsuthyrningen gäller samt hur uthyraren kan nås under uthyrningstiden.

Om hyresvärden nekar en hyresgäst att hyra ut sin lägenhet i andra hand har hyresgästen möjlighet att vända sig till hyresnämnden för godkännande. Hyresnämnden godkänner en tidsbegränsad andrahandsuthyrning om hyresgästen har beaktansvärde skäl för uthyrning.

I vilka situationer ska hyresvärden godta uthyrning i andra hand?

Det finns en rad situationer när en hyresgäst kan behöva hyra ut sin lägenhet i andra hand.

Ett vanligt skäl till uthyrning i andra hand är att lägenhetsinnehavaren tillfälligt får jobb eller studerar på annan ort. Ett annat skäl är att provbo med sin partner.

Hur länge kan ett andrahandskontrakt gälla?

Det finns inte några regler som bestämmer hur länge hyresgästen får hyra ut sin lägenhet i andra hand. Skälen till uthyrning kan dock försvagas allt eftersom tiden går. Att studera på annan ort är ett rimligt skäl under några år. Hyresvärden bör tidsbegränsa tillståndet för andrahandsuthyrning. Om det behövs kan hyresgästen göra en ny ansökan när tillståndet har gått ut.

När behöver hyresvärden inte godkänna uthyrning i andra hand?

Hyresvärden behöver inte godkänna korttidsuthyrning via olika uthyrningssajter som Airbnb.

Hur bör hyresvärden agera vid misstanke om otillåten andrahandsuthyrning?

Först och främst behöver hyresvärden försäkra sig om att det gäller en andrahandsuthyrning. Det är nämligen tillåtet för hyresgäst att ha inneboende utan att vare sig informera om det eller få hyresvärdens tillstånd. 

En andrahandsuthyrning innebär att hyresgästen har hyrt ut lägenheten till någon för ”självständigt brukande”. För att avgöra om det rör sig om en otillåten andrahandsuthyrning eller en inneboende får hyresvärden göra en bedömning av i vilken omfattning hyresgästen har tillgång till lägenheten.

Det spelar däremot ingen roll om hyresgästen tar ut hyra eller inte. Att låna ut sin lägenhet till någon kan ses som andrahandsuthyrning om hyresgästen i och med det inte själv kan nyttja lägenheten som vanligt.

Begär in en formell ansökan

Om hyresvärden är osäker på om lägenheten hyrs ut i andra hand kan hyresvärden kontakta hyresgästen och helt enkelt fråga om någon hyr lägenheten i andra hand och upplysa om att hyresgästen måste ansöka om hyresvärdens tillstånd. Sedan kan hyresvärden ta ställning till ansökan. Om hyresvärden anser att hyresgästen inte har skäl för uthyrning och att det finns anledning att neka uthyrning i andra hand kan hyresvärden välja att inte ge tillstånd.

Överväg att skicka en rättelseanmodan

Om hyresvärden vet att det är fråga om otillåten andrahandsuthyrning ska hyresvärden överväga om en anmodan att vidta rättelse ska skickas till hyresgästen. Som huvudregel krävs inte längre att hyresgästen tillställs en anmodan att vidta rättelse men om uthyrningen bara har pågått en kortare tid bör anmodan skickas. I sådant fall ska hyresgästen ges en tid att vidta rättelse.

Som huvudregel kan alltså hyresvärden säga upp kontraktet utan föregående anmaning.

Om hyresvärden vill gå vidare med en uppsägning av nyttjanderätten till lägenheten är det klokt att kontakta en jurist eftersom uppsägningsärenden ofta kan bli komplicerade. Om uppsägningen bestrids kan saken prövas av hyresnämnd eller tingsrätt.

Liselott Rosecrans
Fastighetsjurist, Business partner och Expert processrätt


Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.