Hem » Kunskap » Hur påverkar de höjda räntorna avgifterna i din BRF?

Hur påverkar de höjda räntorna avgifterna i din BRF?

På grund av den höga inflationen har räntorna ökat kraftigt, och detta är en förändring som i hög grad påverkar bostadsrättsföreningar.

Riksbanken har redan höjt, och förväntas höja, styrräntan till väsentligt högre nivåer än vad som prognostiserats under hösten när bostadsrättsföreningarna skapade sin budget och planerade ekonomin för 2023.

Är lånen i din bostadsrättsförening bundna och/eller låga så påverkas inte avgifterna i särskilt hög utsträckning på kort sikt.

Om din bostadsrättsförening däremot har bundna lån som behöver omförhandlas, eller rörliga lån, så kommer dess ekonomi påverkas av räntehöjningarna. Hur mycket föreningen påverkas beror då i hög utsträckning på lånens storlek.

År 2022 var den genomsnittliga räntan för bostadsrättsföreningar 1,27%. Enligt de nya prognoserna kommer Riksbankens styrränta stiga över 4%, vilket skulle innebära en ränta på ungefär 5% för bostadsrättsföreningar. 

Detta är en avsevärt högre nivå än vad de flesta föreningar budgeterat för, och detta innebär att den likvida bufferten snabbt kan ätas upp. För att bemöta detta är det viktigt att höja avgifterna.

Bor du i en förening med medel till hög belåning (definierat som mer än 6 500 kronor i belåning per kvadratmeter) och vet med dig att ni är exponerade för räntehöjningar, så är det viktigt att följa din bostadsrättsförenings ekonomi noggrant och planera. Ni bör som förening kontakta er ekonomiska förvaltare för att ta reda på hur ränteläget påverkar er och vad ni bör göra.

Bland Nabos föreningar är det 44% som har mer än 6 500 kronor per kvadratmeter i belåning, och dessa är då exponerade för räntehöjningarna.

Nedanstående tabell visar hur kostnaden uttryckt per lägenhet per år förändras vid 1% ränteändring vid olika nivåer av belåning: 

Vad bör du som styrelsemedlem göra för att hantera räntehöjningarna? 

  • Att höja avgifterna ytterligare och kanske i tätare intervall
  • Prioritera likvid buffert framför engångsamortering av lån gällande överlikviditet, för att säkerställa att räntorna kan betalas på kort och lång sikt
  • Diskutera räntor och amorteringar framåt med banken
  • Att se över bostadsrättsföreningens kostnader

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.