Hem » Kunskap » Hur fungerar elprisstödet till bostadsrättsföreningar?

Hur fungerar elprisstödet till bostadsrättsföreningar?

Vad är elprisstödet? 

Under hösten 2022 beslutade regeringen att införa ett elprisstöd till de som drabbats hårdast av de höga elkostnaderna – privatpersoner och företag i elprisområde 3 och 4. Detta är alltså det första stödet som ska betalas ut.  

Vilka får elprisstödet? 

Den som har förbrukat el i hushållet under perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022 och har ett eget elnätsavtal för konsumentändamål i elområde 3 (mellersta Sverige) och 4 (södra Sverige) har rätt till ersättning. Det är den elanvändare som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 som har rätt till ersättning. 

För bostadsrättshavare med eget elnätsavtal kommer stödet att betalas ut direkt till hushållet. Vid gemensamt elavtal är det i stället bostadsrättsföreningen som kommer att få stödet utbetalat till sig när stödet för näringsidkare och juridiska personer börjar betalas ut. 

Hur stort är elprisstödet? 

I elområde 3 uppgår kompensationen till 50 öre per förbrukad kWh, och 79 öre per förbrukad kWh i elområde 4. Ingen kompensation betalas ut för skatter eller avgifter. 

Har bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar rätt till elprisstöd? 

Om du som bostadsrättsinnehavare har ett eget elavtal så kommer du få ett elprisstöd utbetalt till det konto som du har registrerat på Swedbank fr.o.m den 20 februari 2023. 

Om avgiften för el istället ingår i den avgift du betalar till din bostadsrättsförening så är det mer komplicerat och inte fastslaget i nuläget när elprisstödet kommer betalas ut.  

När ett elstöd har betalats ut till bostadsrättsföreningen, blir det styrelsens uppgift att besluta om hur stödet eventuellt skall fördelas: 


1. Bostadrättsföreningen kan behålla elprisstödet. 
2. Bostadsrättsföreningen kan föra vidare hela eller delar av elprisstödet till medlemmarna eller hyresgästerna 

Tänk på att det är viktigt att informera medlemmarna om vad som gäller för er bostadsrättsförening. 

Hur ansöker bostadsrättsföreningar om elprisstöd?

1. Utse ett ombud: Om din förening har minst två firmatecknare behöver ni utse ett elstödsombud hos Skatteverket. Elstödsombudet är den som sen skickar in ansökan om elstöd. Logga in på Skatteverkets e-tjänst för Ombud och behörigheter för att utse ett ombud. Om din förening endast har en firmatecknare kan denne ansöka om elstödet och ni behöver inte utse ett ombud.

2. Skicka in ansökan: Ombud och ensamma firmatecknare ansöker om elstödet på Skatteverkets hemsida. Skatteverket hämtar via ert elnätsbolag information om föreningens elkonsumtion som ombudet verifierar för att sen skicka in ansökan.

Ansökan kan göras mellan 30 maj och 25 september 2023. Efter ansökan är inskickad kommer elstödet betalas ut till föreningens skattekonto. Idag anger Skatteverket att utbetalning skall göras så snart som möjligt. Vill du läsa mer om elstödet, villkor m.m. se Elstöd till företag.

Hur ska elstödet fördelas om bostadsrättsföreningen har IMD för el?

Om din förening har gemensamt elavtal rekommenderar vi på Nabo att den del av elstödet som härrör till föreningens medlemmar och hyresgäster återbetalas till dem. Det är dock ett beslut för styrelsen. Elstödet baseras på konsumtionen mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022. För en lägenhet med genomsnittskonsumtion på 2500kwh/år blir stödet 1250 kronor i elområde 3 och 1950 kronor i elområde 4.  

Guider för att ansöka om elprisstöd

Vill din bostadsrättsförening ha mer hjälp med elprisstödet?

Om din bostadsrättsförening har Nabo som fastighetsförvaltare kan hjälpa till att ansöka om elprisstödet och fördela det mellan era medlemmar och hyresgäster. Skapa ett ärende i Nabos portal för att få hjälp.

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.