Hem » Kunskap » Höjda årsavgifter men lägre sparande – ny analys av bostadsrättsföreningars obligatoriska nyckeltal

Höjda årsavgifter men lägre sparande – ny analys av bostadsrättsföreningars obligatoriska nyckeltal

I juni 2022 fattade riksdagen beslut om ändringar i bostadsrättslagen som innebär krav på nya nyckeltal i årsredovisningen från 2023.  De nya regelverken ska ge en ökad transparens och förståelse för bostadsrättsföreningars finansiella situation. Nabo har gjort en analys av 2 250 bostads- och bostadsrättsföreningars första årsredovisningar sedan de nya kraven infördes.

Analysen visar på en ökning av årsavgiftsintäkter med 8,3% jämfört med årsredovisningarna för 2022. Årsavgifterna ligger därmed på 690 kr/kvm i genomsnitt. 77% av bostadsrättsföreningarnas intäkter kommer från årsavgifterna visa analysen. Trots detta har sparandet per kvm sjunkit med 13% till 123 kr jämfört med året innan. Det finns också en tydlig korrelation mellan storlek på föreningen och sparandet, där stora föreningar visar ett bättre sparande per kvm än de mindre föreningarna.

– Att föreningarna höjer årsavgiften är nödvändigt eftersom deras kostnader ökat mycket senaste året. Det visar att de tar ansvar för föreningens ekonomi. Att sparandet minskar är däremot oroande. Otillräckligt sparande hos bostadsrättsföreningar kan öka skuldsättningen över tid, ge höjda räntekostnader och slutligen tvinga medlemmar att betala för underhåll, säger Jonas Gustavsson, chefsekonom på Nabo.

När det gäller energikostnaderna har de ökat med 3% till 203 kr/kvm jämfört med året innan. En relativt låg ökning tack vare fallande elkostnader under året och väldigt höga elpriser under tidigare år. Nyare och större föreningar visar bättre energikostnader. Det är också en stor skillnad på nyckeltalet för småhusföreningar (95 kr) jämfört med flerfamiljsföreningar (221 kr).

Vidare visar data en liten minskning av skuldsättningen med -1% till 7 117 kr/kvm för bostadsrättsyta. Anledningen till att skuldsättningen minskar något beror främst på att många valt att skjuta fram underhållet nu när ekonomin varit tuffare. Räntekänsligheten är 10 i snitt för bostadsrättsföreningarna dvs 1% ökning av räntenivåerna motsvaras av en 10% ökning av årsavgifterna. “Att skuldsättningen minskar är ett positivt tecken i en tid av ekonomisk osäkerhet. Det är också fullt förståeligt att man skjuter fram kostnader. Samtidigt är det ett bra läge att börja upphandla sina planerade underhåll nu, räntan på vägen och innan entreprenadbolagen har fullbeläggning. ” säger Jonas Gustavsson.

Jonas Gustavsson
Nabos expert på ekonomisk förvaltning

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.