Hem » Kunskap » Glöm inte att se över belysningen i fastigheten efter EU-beslut

Glöm inte att se över belysningen i fastigheten efter EU-beslut

Efter ett beslut från EU kommer lysrör med kvicksilver på grund av sina miljöfarliga egenskaper att fasas ut, och detta innebär att lysrör av typerna T5, T8 och majoriteten av kompaktlysrör kommer sluta tillverkas helt från den 24 augusti 2023. Dessa lysrörstyper är vanliga i bostadshus, och kommer framöver att bli svåra att få tag på när det är dags att byta lysrör. De kommer dock inte vara förbjudna att använda.

Vi på Nabo rekommenderar alla bostadsrättsföreningar att se över belysningen i sin fastighet. Det blir en möjlighet att bli mer hållbar och miljövänlig och samtidigt spara pengar genom sänkta elkostnader. I denna artikel förklarar vi tre alternativ för att fasa ut lysrören, deras för- och nackdelar och fastslår vårt föredragna alternativ som är att byta till LED-armaturer med optik.

Nabo erbjuder också gratis platsbesök och åtgärdsförslag för utfasning av belysning. Om ni vill ta del av detta är det bara att maila drift@nabo.se så kontaktar vi er med mer information.

Byta till LED-lysrör i befintlig armatur  – ett tveksamt alternativ

Det är fullt tillåtet att göra en retrofit av LED-lysrör, det vill säga att montera nya LED-lysrör i en gammal armatur. Många LED-lysrör har samma T8- eller T5-sockel som traditionella lysrör, och som passar i vanliga lysrörsarmaturer.

Krävs godkänt drivdon

Men för att överhuvudtaget få använda ett nytt LED-lysrör i en gammal armatur så måste armaturens drivdon vara godkänt för just det LED-lysröret. På elektrikerspråk kallas det Elektromagnetisk Kompatibilitet, eller EMC. 

Dessutom måste du byta glimtändare för att det ska fungera. 

Man kan även koppla bort drivdonen helt, men det finns risker med det. Om drivdon och andra säkerhetskomponenter kopplas bort finns risk att kortslutningsströmmar orsakar skador på äldre kablage och lysrörshållare som inte är dimensionerade för den ökade lasten.

Försäkringen gäller kanske inte

Om armatur och LED-lysrör inte är kompatibla gäller inte CE-märkningen och i värsta fall kan det göra att försäkringen inte gäller om en brand eller andra problem uppstår i armaturen.

Sammanfattning

Att göra en retrofit kan ge dig en osäker lösning och belysning av låg kvalité.

Fördelar
 • Kan vara enkelt och billigt om befintliga drivdon har elektromagnetisk kompatibilitet.
Nackdelar
 • Kan vara svårt att ta reda på om drivdonen har elektromagnetisk kompatibilitet.
 • Ger sannolikt en sämre ljuskvalitet för arbete.
 • CE-märkning och försäkring kanske inte gäller – och det kan vara svårt att verifiera.

Bygga om befintliga lysrörsarmaturer med konverteringssats  – sämst alternativ

Det finns konverteringssatser för att bygga om din gamla lysrörsarmatur så att den passar för LED-lysrör. Men du behöver byta drivdon och alla kablar i armaturen, samt sockel och styrelektronik.

Tillverkaren inte ansvarig för säkerheten

Förutom att detta är ett digert arbete så innebär konverteringen att armaturens tillverkare inte längre är ansvarig för säkerheten. 

CE-märkningen (och försäkringen) gäller inte

Den ursprungliga CE-märkningen gäller inte heller, vilket kan leda till att din försäkring inte gäller om något skulle hända.

Om du ändå bestämmer dig för att använda en konverteringssats så ska du veta att den ska levereras med kompletta instruktioner på svenska för ombyggnationen till en fungerande LED-armatur. 

Måste utföras av auktoriserad installatör

Konverteringen måste enligt Elsäkerhetsverket utföras av en auktoriserad elinstallatör och varje armatur ska förses med varningsmärkning om att de har byggts om för användning med LED-lysrör.

Sammanfattning

Att bygga om befintliga lysrörsarmaturer är en riskfylld och dyr process. När du sedan laddar dina ombyggda armaturer med LED-lysrör så får du dras med de nackdelar som LED-lysrören är befattade med, som du kan läsa om i artikelns första avsnitt. 

Fördelar
 • Om dina armaturer är väldigt speciella och svåra att skruva ner så ger en konverteringssats dig möjlighet att använda moderna ljuskällor i armaturerna.
Nackdelar
 • Dyrt och krångligt
 • Försäkringar kanske inte gäller
 • Ger ljus med sämre kvalité för arbete.
 • CE-märkning och försäkring kanske inte gäller – och det kan vara svårt att verifiera.

Byta till LED-armaturer med optik  – bäst alternativ

Det alternativ som ger bäst belysningsergonomi, säkerhet och ekonomi i det långa loppet är att byta till moderna LED-armaturer av hög kvalitet.

Bra ljusegenskaper

Armaturen är byggd och testad för att jobba optimalt tillsammans med LED-modulerna. Bra armaturer har en optisk konstruktion av linser och reflektorer som ger optimalt ljusflöde, avbländning och ljusbild. 

LED-armaturer har optik som kan sprida ljuset på det sätt som är mest ändamålsenligt.

Vissa armaturer kan ställas in att ändra ljusets intensitet och färgtemperatur så att det följer dagsljusets temperatur. Det ger ett behagligt och effektivt ljus för den som vistas i lokalen, vilket främjar hälsan och arbetet.

Längre livslängd

Ett LED-chip bryts ner i höga temperaturer. Livslängden på en LED-lampa bestäms därför i hög grad av hur effektivt kylsystem den har.

Billiga armaturer har ofta sämre kylning än dyrare armaturer, och det finns stora variationer i kvalitet. Bra armaturer är underhållsfria i minst 20 år.

Ekonomi

Eftersom LED-armaturer har effektiv optik för ljusspridning så krävs färre LED-chip och mindre elektricitet för att generera ett tillräckligt starkt och bra ljusflöde. Det sänker elkostnaden per lux.

Den långa livslängden minimerar underhållsarbete och kostnader över tid. 

En bra belysningsergonomi påverkar också människors arbetsförmåga positivt.

Sammanfattning

Investeringskostnaden för nya LED-armaturer är större än för att byta till LED-lysrör, men eftersom de är mer energiekonomiska och har längre livslängd så ger nya armaturer sannolikt en bättre ekonomi i det långa loppet.

Fördelar
 • Ger mer ljus per kilowattimme.
 • Ger bättre ljusergonomi.
 • Underhållsfria i 20 år.
 • CE-märkning och försäkring gäller.
Nackdelar

Kostar mer att köpa och installera än att byta till LED-lysrör

Joel Hybertsen
Driftsexpert på Nabo

Få gratis hjälp att se över belysningen i din fastighet

Om du bor i Stockholm kan våra driftexperter hjälpa er att under ett kostnadsfritt platsbesök kartlägga belysningen i er fastighet och därefter ta fram ett åtgärdsförslag. Det är i så fall bara att kontakta drift@nabo.se och boka in en tid.

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.