Hem » Kunskap » Skydda din BRF:s värde i ekonomiskt osäkra tider – 4 råd

Skydda din BRF:s värde i ekonomiskt osäkra tider – 4 råd

Det osäkra ekonomiska läget med stigande räntor, inflation och avgiftshöjningar gör att många styrelser ser över sin bostadsrättsförenings ekonomi extra noggrant, och funderar på vilka utgifter de kan dra ner på. Nabos ekonomiska och tekniska förvaltare avråder från att göra besparingar på det tekniska området, eftersom detta riskerar att få konsekvenser för fastighetens välmående och värde på sikt.

I denna artikel förklarar vi fyra sätt som Nabos tekniska förvaltning kan hjälpa bostadsrättsföreningar att skydda sitt värde i ekonomiskt osäkra tider.

1. Skapa långsiktig trygghet och förbättra föreningens ekonomi med underhållsplanering

En underhållsplan hjälper dig att ha framförhållning och planera långsiktigt för underhåll, stambyten och byggprojekt, så att du kan undvika en chockhöjning av avgifter i bostadsrättsföreningen. 

Underhållsplanen sammanställer fastighetens behov av periodiserat större underhåll (t.ex. myndighetsbesiktning, stambyte och takrenovering) och är betydande för ekonomin, fastighetsvärdet och eventuella banklån. En underhållsplan skapar:

Trygga ekonomiska förutsättningar

 • Ta fram underlag för budget och avgifter
 • Skapa förutsättningar för rättvisa avgifter som täcker framtida underhållsbehov
 • Ta fram en ekonomisk analys för framtiden

Trygga tekniska förutsättningar

 • Långsiktig plan för din fastighet

Kontakta oss för att ta hjälp med underhållsplanen

Nabos projektledare gör en noggrann besiktning av fastigheten och tar fram en underhållsplan anpassad efter din förenings förutsättningar. Du kan läsa mer om hur Nabo kan hjälpa din förening att ta fram en underhållsplan här.

2. Undvik onödiga kostnader och tvister med projektledning

Renoveringar, stambyten och ombyggnationer av fastigheten innebär stora kostnader och ansvar för dig i styrelsen. Med Nabos erfarna projektledare kan du tidigt minimera risken för oförutsägbara problem och kostnader och istället säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet. Dessutom kan vi hjälpa dig konvertera outnyttjade ytor och göra fastigheten mer hållbar och energieffektiv, så att värdet på fastigheten höjs.

Vi hjälper dig med alla typer av projekt, stora som små.

Få hjälp av en lokal projektledare

Nabos lokala projektledare har lång erfarenhet av byggprojektledning och kan leda hela eller delar av projektet utifrån din förenings behov. Du kan läsa mer om Nabos projektledning inför renoveringar, stambyten och ombyggnationer här.

3. Avlasta styrelseansvaret med teknisk fastighetsförvaltning

Få kontroll över fastighetens drift- och underhållsbehov med en erfaren teknisk fastighetsförvaltare. Våra förvaltare jobbar proaktivt för att hjälpa dig ta hand om fastigheten och avlastar ansvaret som styrelsen har för underhåll av fastigheten. Med Nabo undviker du otrevliga och dyra överraskningar och får:

 • Komplett förvaltning enligt AFF*
 • Få en kundansvarig och proaktiv förvaltare som är enkel att nå
 • Smarta digitala lösningar

Du kan läsa mer om teknisk fastighetsförvaltning med Nabo här.

4. Avhjälp fel innan de blir svåra och kostsamma med fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel handlar om att såväl invändig som utvändig skötsel av fastigheter tillses av en personlig fastighetsskötare. Med löpande skötsel kan du åtgärda fel innan de blivit allvarliga och kostsamma. Med Nabo får du:

 • Enkla lösningar för protokollförande och rapportering digitalt
 • Löpande tillsyn av fastigheten av personlig fastighetsskötare
 • Regelbunden rapportering till styrelsen
 • Proaktiv fastighetsskötsel med åtgärdsförslag

Du kan läsa mer om fastighetsskötsel med Nabo här.

*Avtal för fastighetsförvaltning (AFF) är branschstandarden för fastighetsförvaltning.

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.