Hem » Kunskap » Expertens 5 främsta råd inför budgetarbetet 2024

Expertens 5 främsta råd inför budgetarbetet 2024

Snart är det dags för bostadsrättsföreningar att planera budgeten för 2024. I dessa osäkra ekonomiska tider ställs högre krav på styrelsen att fatta bra beslut för de boende i sin förening som har en stramare ekonomi än vanligt. När räntan och inflationen är hög påverkar det föreningens och de boendes ekonomi i högsta grad, och styrelsen behöver ha mer framförhållning och planera för flera års osäkerhet framåt.

För att hjälpa styrelser i bostadsrättsföreningar har vi i denna artikel samlat Nabos ekonomiska och tekniska experters fem främsta råd till bostadsrättsföreningar för att navigera genom det ekonomiska läget i sitt budgetarbete 2024.

Råd #1: Ha ett längre perspektiv i er ekonomiska planering

Eftersom det osäkra ekonomiska läget med stor sannolikhet kommer råda i flera år är det viktigt att få en bättre och längre översikt över den ekonomiska planeringen för bostadsrättsföreningen. Istället för att enbart fokusera på 2024, bör ni i styrelsen skapa en flerårsbudget för att kunna ta mer välgrundade beslut, förstå viktiga avvägningar på längre sikt och skapa ekonomisk trygghet. Det är framförallt omläggning av lån och ny upplåning för underhåll som ger snabbt förändrade ekonomiska förutsättningar.

Dialogen med er ekonomiska förvaltare är central för att samla in underlag och få råd för vad man ska och inte ska göra. Förvaltarmöten ingår som en del av ekonomisk förvaltning med Nabo, och där har styrelsen en möjlighet att få information och rådgivning av sin ekonomiska förvaltare. För att ändå säkerställa att man har en tydlig plan för ekonomin i föreningen på längre sikt och kunna kommunicera läget med medlemmarna rekommenderar vi att man sätter en flerårsbudget för att kunna hantera avgiftsökningar, likviditet, underhåll, räntor och inflation.

Nabos ekonomiska förvaltare kan hjälpa er att analysera läget och sätta en flerårsbudget.

Råd #2: Se över vilka kostnader som kan minskas – både för att öka årets resultat och göra utrymme för investeringar

Att se över avtal är en del i budgetarbetet och då ser man vilka som är föreningens stora kostnadsposter. Med Nabo är det enkelt att konkurrensutsätta dina leverantörer för större kostnader som el, bredband, lån, försäkringar och räntor, och därmed sänka kostnaderna och ge utrymme för investeringar som ökar värdet på er fastighet och era bostäder. På Nabo erbjuder vi följande tjänster för att hjälpa er i föreningen att få kostnaderna under kontroll.

Skapa ett ärende till din fastighetsförvaltare/ekonomiska förvaltare för att få mer information om hur våra tjänster kan hjälpa er i föreningen att få ner kostnaderna för el, lån, försäkring och bredband.

Råd #3: Investera smart för framtiden med rätt underhåll och planerade projekt

Underhållsplanen, ett dokument där man ser kommande underhåll i fastigheten samt uppskattade kostnader över en 50-årsperiod, är ett centralt verktyg för att säkerställa fastighetens skick och en god planering av budgeten och kommande underhåll. Se till att hålla din underhållsplan uppdaterad och prioritera nödvändiga arbeten. Din fastighetsförvaltare kan hålla planen uppdaterad som en del av avtalet för fastighetsförvaltning.

Att ha bra koll på kommande underhåll hjälper er att planera inför projekt som ökar värdet på er fastighet och förening. Nabos projektledare kan hjälpa er med en förstudie, upphandling, och att driva underhållsprojekt från början till slut. Detta är extra viktigt nu särskilt med tanke på möjligheterna att få lägre kostnader för underhåll under lågkonjunkturen.

Om ni inte redan har en underhållsplan kan ni enkelt begära en offert. Från och med år 2023 är det dessutom ett lagstadgat krav att alla nyproducerade fastigheter och hyreslägenheter som ombildas till bostadsrättsföreningar har en underhållsplan.

Står ni inför projekt som stambyte, renovering eller ombyggnation i fastigheten? Ni kan enkelt ta hjälp med att utföra projekten korrekt med hjälp av erfarna experter som kan den lokala marknaden här.

Råd #4: Säkerställ att era intäkter täcker era långsiktiga behov

Att fastställa en rimlig och rättvis avgiftsnivå för bostadsrättsföreningen är inte så enkelt. Där behöver man förutom intäkter och kostnader i budget se över långsiktiga investeringar i underhåll, belåningsnivå, amorteringstakt, extra finansiering via dolda tillgångar och räntenivå – allt ur ett långsiktigt perspektiv.

Vad gäller sparande så styrs avsättning för underhåll inte bara av den kompletta underhållsplanen utan också vart föreningen befinner sig i underhållscykeln, och det är en av de svåraste delarna att räkna fram rätt avsättning för var tid. Våra experter kan hjälpa er att analysera vad som skulle vara en rimlig avgiftsnivå i er förening med vår Rättvis Avgifts-analys. Det ger er en rättvis avgiftsnivå, ekonomisk rådgivning, sparande/amorteringsplan samt känslighetsanalys för er avgift så att ni kan ha en stabil avgiftsutveckling framåt och undvika tråkiga ekonomiska överraskningar.

Intäkterna i föreningen kommer huvudsakligen från avgifter men också i vissa fall bostadshyror eller lokalhyror. Som förening kan ni ta hjälp med lokalhyresförhandlingarna och hyresförhandlingarna för bostäder för att säkerställa att allt blir lätt, rätt och marknadsmässigt.

Råd #5: Tveka inte att ta professionell hjälp för att säkra er BRF:s framtid

Med Nabos ekonomiska och tekniska förvaltning blir omhändertagandet av din BRF tryggt, bekymmersfritt och värdeökande så att budgetarbetet 2024 blir enkelt. Detta är extra viktigt under ekonomiskt osäkra tider, där våra förvaltare hjälper er att navigera genom osäkerheten och samtidigt säkerställa att ni följer alla direktiv och myndighetskrav till punkt och pricka.

Trygghet

Få trygga fastigheter med vårt professionella underhåll och dedikerade lag. Vi löser småfel och problem i din fastighet och lägenheter, och vi ger oss inte förrän allt är fixat och fastigheten är trygg. Du kan lita på vår noggrant utarbetade underhållsplan som säkerställer att fastigheten är av hög kvalitet och fungerar väl på lång sikt. Dessutom kommer vårt arbete att förbättra boendekvaliteten för alla medlemmar. Du kan vara säker på att föreningens administration och ekonomi är i goda händer och att vi alltid följer lagar och regler. Om ni skulle behöva juridisk hjälp kan du tryggt lita på att våra erfarna jurister finns där för dig. Låt oss skapa en trygg och bekymmersfri boendemiljö för dig och din fastighet.

Bekymmersfrihet

Gör ditt styrelsearbete enkelt och bekvämt genom att låta Nabo ta hand om allt det ekonomiska och tekniska arbetet åt dig. Våra förvaltare och ekonomer ger dig proaktiva förslag så att du kan vara lugn. Om du vill göra några uppgifter själv eller följa vårt arbete, kan du enkelt göra det via vår digitala kundportal. Om du har några frågor, problem eller om något går fel, är det enkelt att komma i kontakt med oss, både via telefon eller genom att skapa ett ärende i portalen, och vi tar ansvar för att lösa problemet och hålla dig uppdaterad.

Värdeökande

När du är en av Nabos kunder blir du också en del av den kundkraft som vi tillsammans skapar. Vi förhandlar fördelaktiga avtal för alla våra kunder, vilket ger dig lägre driftskostnader, räntor och försäkringspremier. Dessutom får du tillgång till ökat värde på dina transaktionsmedel hos oss och vi hjälper dig att optimera avgifter och hyror i din förening. Vi tar hand om din fastighet och föreningens ekonomi på bästa sätt och ger dig proaktiva åtgärdsförslag som ökar värdet på din fastighet och din lägenhet.

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.