Hem » Kunskap » Experternas 5 råd för att sänka energikostnaderna

Experternas 5 råd för att sänka energikostnaderna

Hög energiförbrukning påverkar föreningens ekonomi. I tider av höga räntor och ökade kostnader är det viktigt att se över föreningens energianvändning för att hålla nere driftkostnaderna.

Det finns åtgärder du kan vidta redan idag för att sänka energianvändningen i din bostadsrättsförening. I denna artikel kan du del av den korta checklistan och 5 råd från Nabos expert inom energi som guidar dig till hur du konkret sänker energi- och driftkostnaderna i föreningen samt ökar värdet på fastigheten.

Den korta checklistan

  • Byt till energieffektiva LED-lampor i gemensamma utrymmen
  • Installera rörelsesensorer som automatiskt tänder och släcker lamporna
  • Byt ut gamla tvättmaskiner och torkskåp
  • Sänk temperaturen i trapphus och allmänna utrymmen med en grad

Råd #1: Kontrollera värmesystemen med en driftkontroll

Ett effektivt sätt att minska energianvändningen i fastigheten är att ta kontroll över innertemperaturen. Genom att exempelvis få ner temperaturen från 23 grader till 22 grader kan ni minska energianvändningen med hela fem procent.

Optimera fastighetens värmesystem för att sänka energikostnaderna i fastigheten. Felaktiga inställningar eller läckande ventiler och växlare i fjärrvärmecentralen ökar nämligen energiförbrukningen i fastigheten och kostar stora summor varje år, inte minst under vintern.

För att optimera värmesystemet krävs fackmannamässig kompetens. Våra drifttekniker ser över utrustning smutsfilter, backventiler, avstängingsventiler, cirkulationspumpar, ställdon, värmeväxlare, expansionkärl m.m. De kontrollerar och optimerar reglerfunktioner i DUC/reglercentral för energieffektiv drift, samt värmekurvor, värden och utför kontrollmätningar. För att göra det enkelt och bekymmersfritt för er förening protokollförs alla moment, vilket ger er en tydlig rapport med eventuella brister och åtgärdsförslag.

Låt Nabo genomföra en driftkontroll av er värmecentral och optimera funktionerna, så att ni blir mer energieffektiva. Kontakta oss idag!

Råd #2: Sänk driftkostnaderna och säkra skötsel

Som styrelseledamot och medlem i en förening vill man inte hamna i en situation med driftstopp, där varken värmen eller ventilationen i fastigheten fungerar som den ska. För att förebygga dyra reparationer, öka livslängden och samtidigt minska driftkostnaderna är det är därför viktigt att kontinuerligt se över fastighetens värme- och ventilationssystem. Systemanläggningar som inte är effektiva kostar dessutom onödiga pengar som kan investeras i annat.

Med ett driftavtal genom Nabo tar våra kunniga drifttekniker regelbundet hand om fastighetens värme- och ventilationssystem. Vi ger även förslag på åtgärder som förlänger deras livslängd och samtidigt skapar energieffektivitet. Vi agerar proaktivt och sköter tillsyn, skötsel, planering och åtgärder samt digital bevakning, så att du slipper oförutsedda problem och kostnader. Dessutom får du erfarna energikonsulter som hjälper dig minska energiförbrukningen och därmed sänka driftkostnaderna. I driftavtalet ingår även tjänsten driftkontroll av värmesystemet löpande.

Låt oss hjälpa dig göra din fastighet mer kostnadseffektiv och driftsäker!

En fastighet behöver regelbunden omvårdnad för att stå sig över tiden, både i form av planerat underhåll och skötsel för att minimera akuta fel. Med ett avtal för fastighetsskötsel genom Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och kan säkerställa att all teknik fungerar. Du får rådgivning och åtgärdsförslag vid fel och brister. Vi utför regelbunden tillsyn, reparationer, avläsningar, felanmälan och ser till att skötselplanen följs. Det innebär att du både sparar tid och oro.

Om problem uppstår finns vi där för dig. Ta första steget mot en välskött fastighet idag!

Råd #3: Kartlägg energianvändningen och åtgärder

Vill ni minska era driftkostnader men inte vet i vilken ände ni ska börja? En Energirapport innebär en kartläggning över fastighetens energianvändning. Ni får en detaljerad förteckning över bostadsrättsföreningens främsta och viktigaste investeringar på energiområdet. Den ger en överblick över vad som krävs för att sänka era driftkostnader och göra er fastighet mer hållbar.

Med Nabo Energirapport analyserar vi er energianvändning, fastighetens behov och ger er konkreta åtgärdsförslag för att effektivisera er energianvändning. Allt för att i slutändan hjälpa er spara pengar. Rapporten inkluderar en datainsamling som innebär att vår energiexpert hämtar in data från föreningen och er energianvändning. Experten genomför även en platsbesiktning, tar fram nyckeltal och ger därefter rådgivning om de viktigaste åtgärdsförslagen för att sänka era driftkostnader.

Upptäck Nabo Energirapport och få skräddarsydda åtgärdsförslag för din förening idag!

Råd #4: Framtidssäkra din förening med smarta byggprojekt

Det finns flera typer av större renoveringar, installationer och investeringar som en förening kan göra för att energieffektivisera och öka värdet på fastigheten samt spara pengar till föreningen. Det kan till exempel röra sig om omvandling av outnyttjade ytor, införande av solceller eller några av följande smarta åtgärder och byggprojekt:

Nabo hjälper dig med projekt i din förening som sänker energikostnaderna och ökar värdet på din fastighet. Våra projektledare genomför förstudier, upphandlingar, och driva underhållsprojekt från början till slut. Detta är extra viktigt nu särskilt med tanke på möjligheterna att få lägre kostnader för underhåll under lågkonjunkturen. Vi erbjuder ett kostnadsfritt platsbesök där våra erfarna projektledare ger rådgivning och skräddarsyr lösningar som passar just er förenings behov.

Ta steget mot en mer hållbar och ekonomiskt fördelaktig framtid för er förening. Boka en kostnadsfri rådgivning och utforska smarta byggprojekt!

Råd #5: Säkerställ fastighetens värde långsiktigt

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning med proaktivt stöd i den långsiktiga planeringen av underhåll i fastigheten. Vår fastighetsförvaltning gör styrelsearbetet enkelt och tryggt genom att kombinera marknadens ledande digitala plattform med personlig expertis.

Våra fastighetsförvaltare säkerställer att er förening följer alla direktiv och myndighetskrav, och fungerar som en pålitlig stöttepelare för allt underhållsarbete. De har en djup förståelse för fastighetens skick och ger er proaktiva råd för hur ni kan säkerställa fastighetens värde långsiktigt.

Trygghet

Få trygga fastigheter med vårt professionella underhåll och dedikerade lag. Vi löser småfel och problem i din fastighet och lägenheter, och vi ger oss inte förrän allt är fixat och fastigheten är trygg. Du kan lita på vår noggrant utarbetade underhållsplan som säkerställer att fastigheten är av hög kvalitet och fungerar väl på lång sikt. Dessutom kommer vårt arbete att förbättra boendekvaliteten för alla medlemmar. Du kan vara säker på att föreningens administration är i goda händer och att vi alltid följer lagar och regler. Om ni skulle behöva juridisk hjälp kan du tryggt lita på att våra erfarna jurister finns där för dig. Låt oss skapa en trygg och bekymmersfri boendemiljö för dig och din fastighet.

Bekymmersfrihet

Gör ditt styrelsearbete enkelt och bekvämt genom att låta Nabo ta hand om allt det tekniska arbetet åt dig. Våra fastighetsförvaltare ger dig proaktiva förslag så att du kan vara lugn. Om du vill göra några uppgifter själv eller följa vårt arbete, kan du enkelt göra det via vår digitala kundportal. Om du har några frågor, problem eller om något går fel, är det enkelt att komma i kontakt med oss, både via telefon eller genom att skapa ett ärende i portalen, och vi tar ansvar för att lösa problemet och hålla dig uppdaterad.

Värdeökande

När du är en av Nabos kunder blir du också en del av den kundkraft som vi tillsammans skapar. Vi förhandlar fördelaktiga avtal för alla våra kunder, vilket ger dig lägre driftskostnader, räntor och försäkringspremier. Vi tar hand om din fastighet på bästa sätt och ger dig proaktiva åtgärdsförslag som ökar värdet på din fastighet och din lägenhet.

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.