Hem » Kunskap » Detta bör din bostadsrättsförenings försäkring alltid innehålla

,

Detta bör din bostadsrättsförenings försäkring alltid innehålla

I en bostadsrättsförening och fastighet kan många saker inträffa. Att säkerställa att föreningens försäkring innehåller bra villkor med omfattande moment avgör om en händelse blir dyr eller billig när skadan inträffar. Men hur vet man vilka komponenter som är viktiga? På vilka kriterier ska man välja försäkring? 

Det kan vara lockade att välja en försäkring till lågt pris – men det riskerar att bli dyrt i slutändan. Generellt har billiga försäkringar ofta svaga villkor till lägre försäkringsbelopp. När skadan inträffar kommer du och din styrelse helt säkert vilja veta att ni har bästa tänkbara villkor för att säkerställa att ni tar vara på medlemmarnas ekonomiska intressen på bästa sätt.

De flesta försäkringar för bostadsrättsföreningar innehåller i princip alltid brand-, inbrott- och vattenskademoment. I den här artikeln har vi samlat de viktigaste försäkringsmomenten din förenings försäkring bör innehålla som avgör om det blir dyrt eller inte när skadan väl är framme. Det kommer vara det mest ekonomiska beslutet du fattat som styrelseledamot.

Fastighetsförsäkring med maxtak på åldersavdrag

När en fastighet drabbas av brand- eller vattenledningsskada får föreningen normalt stå för alla så kallade åldersavdrag i alla skadade lägenheter. Åldersavdrag innebär att försäkringsbolaget gör avdrag på ersättningen motsvarande åldern på byggnadsdelar. Dessa får föreningen betala ur egen plånbok. Din förening kan därför drabbas av miljonbelopp vid större skador. Vissa försäkringar på marknaden saknar helt maxtax medan de bästa försäkringarna har maxtax på några hundratusen kronor. Om maxtaket i din förening till exempel är 200 000 kr behöver din förening aldrig betala mer än det i åldersavdrag om olyckan är framme.

Styrelseansvarsförsäkring med ett högt försäkringsbelopp

Som ledamot i en bostadsrättsförening är du personligt ansvarig om något går fel. Om någon annan i styrelsen fattar ett beslut som du inte motsatt dig och som får en negativ ekonomisk effekt kan du själv få skadeståndskrav riktat mot dig. Därför vill du som ledamot alltid försäkra dig om att föreningen har styrelseansvarsförsäkring och med ett väl tilltaget försäkringsbelopp. Många försäkringar skyddar styrelsen på belopp upp till två miljoner kronor medan de bästa försäkringarna har belopp upp till fem miljoner kronor. Om styrelsen drabbas av skadestånd på fyra miljoner kronor och är försäkrade upp till två miljoner kronor blir styrelsen solidariskt och personligt ansvariga för resterande del som ledamöterna får betala ur egen ficka.

Tjänstereseförsäkring utan självrisk

Medlemmar eller styrelseledamöter i föreningen gör ibland resor för föreningens räkning, det vill säga tjänsteresor. Det kan till exempel vara utbildningar, mässor, inhandling eller bankärenden. Genom att ha tjänstereseförsäkring får föreningen ett bra skydd för medlemmar som på uppdrag av föreningen genomför sådana resor. Medlemmen kan till exempel drabbas av olycksfall eller sjukdom, sakskador på egendom, skadeståndsskyldighet vid sak- eller personskada på tredje man. Det är en trygghet att ha en bra tjänstereseförsäkring som kan ersätta sådana skadehändelser. De bästa försäkringarna på marknaden innehåller tjänstereseförsäkring utan självrisk.

Olycksfallsförsäkring för boende och besökare till boende utan självrisk

Boende och besökare till boende i föreningen kan göra illa sig när de besöker föreningens fastighet. Det kan till exempel vara i hobbylokal, tvättstuga, samlingslokal, gästlägenhet med mera. Genom att ha en olyckfallsförsäkring som gäller i alla allmänna utrymmen säkerställs ett gott skydd om olyckan är framme – för såväl boende som besökare till boende. Den gäller även skador som medlemmar kan drabbas av vid till exempel städdag som föreningen arrangerar. Då gäller den också på föreningens markområde. Olycksfallsförsäkring kan ingå mot självrisk men i de bästa försäkringarna ingår den utan självrisk. 

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Som bostadsrättsförening är det också viktigt att ha ett skydd som ersätter brottsbalksrelaterade skador såsom förskingring, bedrägeri, undandräkt, stöld, trolöshet mot huvudman med mera. Det en mycket viktig komponent för föreningen och styrelsen. Det kan till exempel vara förtroendevalda eller styrelseledamöter som kan begå nämnda brott och då har föreningen ett bra skydd för detta.

Ta hjälp av försäkringsförmedlare

En bostadsrättsförening kan upphandla försäkring direkt av försäkringsbolag eller genom försäkringsförmedlare. Det finns stora fördelar med det sistnämna. En kompetent försäkringsförmedlare är en tillgång för föreningen. Förmedlaren står på föreningens sida och bistår med rådgivning och hjälp vid försäkringsjuridiska frågor samt vid skador. Tjänsten är kostnadsneutral vilket innebär att du som försäkringstagare betalar samma arvode som om du vänder dig direkt till försäkringsbolaget. Försäkringsförmedlaren får betalt från försäkringsbolaget eftersom de gör mycket av det arbete – såsom rådgivning och handläggning – som försäkringsbolaget därmed slipper. En fördel att ingå i en försäkringslösning som är upphandlad för en grupp av föreningar är att det ger stora fördelar villkorsmässigt till en konkurrenskraftig premie. Nabos BRF-Trygg är exempel på en ett sånt upplägg.

Konkurrensutsätt din förenings nuvarande försäkring – så kan Nabo hjälpa dig

Bostadsrättsföreningar som är kunder hos Nabo kan ta del av försäkringslösningen BRF-Trygg som är särskilt framtagen för brf:er tillsammans med Proinova. Proinova genomför en kostnadsfri jämförelse av den försäkring din förening har idag och den som vi erbjuder genom BRF-Trygg. Försäkringen är mycket välutbyggd villkorsmässigt och håller en konkurrenskraftig premiesättning. 

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.