Hem » Kunskap » Allt du behöver veta om stambyte i BRF

Allt du behöver veta om stambyte i BRF

Man brukar säga att ett stammar håller i omkring 50 år. Framförallt är det vatten och avloppsstammarna som behöver bytas ut efter den tiden, annars finns det risk för läckage som kan leda till vattenskador. Gamla elstammar innebär en förhöjd brandrisk.

I samband med ett stambyte renoveras oftast även badrummen i fastigheten eftersom gamla avlopps- och vattenrör finns inbyggda i golv, tak och väggar som behöver brytas upp. Det är därför badrumsrenovering alltid bör genomföras i samband med nästa planerade stambyte.

Byte av stammar är ett stort projekt då det rör en av fastighetens viktigaste funktioner som oftast är väldigt svåråtkomlig. Dessutom kostar det mycket pengar; inte minst om något går fel under entreprenaden.

Vad innebär stambyte?

Traditionellt stambyte med våtrumsrenovering

Traditionellt stambyte innebär att de gamla stammarna ersätts med nya. Samtidigt med stambytet renoveras samtliga badrum, toaletter och tvättrum, även köken kan vara aktuella för en renovering.

Beroende på husets förutsättningar kan man tänka sig olika placeringar av de nya stammarna. Vanligtvis placeras de i samma läge som tidigare om det inte finns fördelar att ändra läge. Nya stamlägen kan bli aktuella om man vill sammanföra vatten och avloppsstammar som tidigare stått i separata lägen eller för att bli av med olämpliga utföranden, t. ex. synligt förlagda vattenledningar mellan lägenheter.

Ibland väljer man att placera de nya stammarna i prefabricerade moduler (kassetter). Kassettlösningen innebär bland annat att toaletter utförs vägghängda istället för golvstående. Då blir stammarna åtkomliga för inspektion vilket förenklar vid eventuella skador och underlättar framtida underhåll.

Traditionellt stambyte med våtrumsrenovering har många fördelar. Åtgärden sker vid ett tillfälle med god planering och en fungerande medlemsservice. Sammantaget innebär det färre störningar över tid jämfört med alternativet där boende renoverar badrum på egen hand. Vid partiella stambyten får man alltid svaga punkter i systemet.

Vid stambytet får lägenheter en standard som uppfyller branschens regelverk, t.ex. för säkert vatten, GVK (Golvbranschens våtrumskontroll) och BKR (Byggkeramikrådet). Lägenheterna ges en fungerande varmvattencirkulation vilket minskar väntetider på varmvattnet och hindrar risken för legionellatillväxt. Nya snålspolande toaletter och blandare innebär minskad vattenanvändning och ny isolering på vattenrör innebär kraftigt minskad energiförbrukning.

Hybridstambyte för avlopp

Hybridstambyte innebär att man utför stambyte och relining i samma projekt.Ett hybridstambyte kan lämpa sig då fastighetens alla badrum, kök eller motsvarande inte behöver förnyas p.g.a. partiellt utbytta avloppsrör t.ex. i samband med att boende utfört renoveringar och bytt ut rören fram till den stående stammen. Alternativt att åtkomsten för att utföra ett traditionellt stambyte inte är ekonomiskt försvarbart p.g.a. stammarnas placering eller andra byggtekniska faktorer.

Med andra ord utför man en delad lösning istället för ett traditionellt stambyte eller total relining. I dessa fall med en hybridlösning undersöker vi vilken metod i rörsystemets olika delar som lämpar sig bäst för just er fastighet.

Kostnad för stambyte

Vi förstår att kostnaden är en viktig faktor och därför erbjuder vi konkurrenskraftiga priser. Priserna varierar kraftigt beroende på de byggtekniska förutsättningarna samt nivån på återställningsarbetet såsom val av material i badrum och dess storlekar. Vårt mål är att tillhandahålla en hållbar och kostnadseffektiv lösning där stambytet håller minst hela sin tekniska livslängd (50 år), vilket i sin tur garanterar långsiktigt värde och trygghet för din brf.

Vi på Nabo utför alltid en stambesiktning/förstudie innan vi ger ett riktpris på ert stambyte. Kontakta projektledarna för att få i gång denna process.

Nabo har stor erfarenhet av stambyten

Nabo är en av Sveriges största fastighetsförvaltare av bostadsrättsföreningar och vi har hjälpt många föreningar genom processen att byta stammar i en fastighet. Ett stambyte involverar våra erfarna medarbetare på ekonomisk och teknisk förvaltning samt juridik. Vi ser till så att det blir rätt redan från början. När en stambesiktning/förstudie är genomförd och det har fattats beslut om att genomföra ett stambyte kan vi bland annat hjälpa till med följande delar:

 • Förfrågningsunderlaget – alltså den utgångspunkt entreprenören har för sin offert
 • Val av entreprenör
 • Förslag på hur ett stambyte kan finansieras
 • Entreprenadavtal – Nabos entreprenadjurister tar fram ett avtal som passar ert stambyte
 • Hålla i protokollförda byggmöten
 • Säkerställa att alla behövliga besiktningar sker

Varför välja Nabo?

 • Vi har lång erfarenhet av att hantera stambytesprojekt för bostadsrättsföreningar. Våra projektledare och leverantörer arbetar noggrant för att säkerställa att varje steg i processen är effektivt och med minimal störning för de boende.
 • Vi arbetar med beprövade tekniker och kunniga leverantörer.
 • Vi har erfarna byggsakkunniga och VVS-ingenjörer.
 • Våra erfarna projektledare hjälper dig genom hela processen.
 • Vi har besiktningsmän som kontrollerar att allt blir korrekt utfört.

Sammanfattning

Välj Nabo som er partner genom stambytesprocessen för en hållbar, kostnadseffektiv och mindre störande lösning för dina avloppsproblem.
Kontakta oss idag för mer information eller för en skräddarsydd offert.

Henrik Seppälä
Projektledare på Nabo

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.