Hem » Kunskap » Allt du behöver veta om radonmätning 

Allt du behöver veta om radonmätning 

Radon är en gas som finns naturligt i marken och kan vara skadlig att utsättas för under lång tid. Det är väl kartlagt vilka fastigheter som löper högre risk att ha radon i huset. Det beror på att fastigheter som är byggda under 30-70-talet ofta består av vad som kallas “blå betong”, vilket är betong som har högre värden radon. Bor du i ett hus från den perioden har åtgärder i de flesta fall gjorts. Däremot bör regelbundna mätningar göras eftersom slarvig tätning i samband med stambyten kan ha haft negativ inverkan på radonhalten. Därtill kan dålig ventilation, orsakat av t.ex. renovationer och blockering av ventiler ha utslag på radonhalten. 

Är radonmätning ett myndighetskrav? 

Radonmätning är ett lagkrav som är kopplat till att fastighetsägare måste säkerställa en god inomhusmiljö. Strålskyddsmyndigheten har tagit fram riktlinjer för radonmätning för att försäkra sig om det inte finns radon där man bor. Som fastighetsägare ska man se till att minst 20 % av lägenhetsbeståndet mäts efter radon. Riktlinjerna är mer specifikt att alla lägenheter med markkontakt ska mätas, samt en lägenhet per våningsplan. 

Har lägenheter som angränsar till hissen är det särskilt viktigt att mäta radon, detta för att luft från marken rör sig uppåt i hisschaktet och det är risk att det strålar in till intilliggande lägenhet  

Hur gör man en radonmätning? 

Det finns två sätt att mäta radon på. Det går att göra en långtidsmätning, vilket ofta brukas göras under uppvärmningssäsong, dvs. vintern. Då placerar man ut puckar under minst 60 dagar för att fastslå ett årsmedelvärde. Detta årsmedelvärde är det “juridiska värdet”, och det är viktigt att ha ifall du och din förening måste ta juridiska åtgärder. 

För att göra en korrekt mätning placeras två puckar ut där de kan ligga eller hänga helt stilla. Det är viktigt att de placeras i de rum som man vistas i mest, såsom vardagsrum och sovrum. Du kan göra radonmätningen själv genom att anskaffa dig dessa puckar. Däremot är det vissa riktlinjer som kan vara svåra att ha koll på själv, medan en sakkunnig vet exakt hur det ska göras för att få såväl ett korrekt resultat och rätt underlag ifall ärendet ska tas vidare. 

Vad gör man om radonhalten är för hög? 

Det finns flera åtgärder att ta till vid uppvisade radonvärden, men först måste ni i föreningen undersöka och komma underfund med varför radonhalten är för hög. Då är rekommendationen att du anlitar en besiktningsman. Det första en besiktningsman undersöker är: 

  • Är det dåligt tätat någonstans? T.ex. vid rördragnigar?  

Kanske är det är ett stort hål under diskhon där radon sipprar in i lägenheten? Eller är det kanske dåligt tätat i någon annan del av fastigheten som ger utslag i lägenheten? Oavsett var i huset det finns otätheter handlar det om att täta till för att stoppa radon från att spridas. 

  • Är ventilationen bristfällig? 

Det kan skapas ett undertryck i lägenheten om ventilerna inte fungerar som de ska. Då måste luftflödena ses över och justeras för att möjliggöra att ökad mängd friskluft utifrån kommer in i lägenheten. Generellt är en tumregel att dubblerad luftomsättning ger halverad radonhalt. Det är svårt att åtgärda radonhalten genom endast ökad ventilation om du bor i en en fastighet med blåbetong i byggnadsmaterialet, utan då krävs kanske förbättrad isolering i form av t.ex. radontapeter som blockerar gasen.  

Kontakta en besiktningsman för att säkerställa att mätningen görs på rätt sätt. Har du några frågor, varmt välkommen att kontakta Nabo.  

Vill du ha hjälp med radonmätning?

Fram till den 31 oktober 2023 erbjuder vi 10% rabatt på radonmätning. Fyll i din information nedan så kontaktar vi dig.

Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.