Hem » Kunskap » 7 vanligaste sakerna BRF:er digitaliserar

7 vanligaste sakerna BRF:er digitaliserar

Smarta digitala tjänsten hjälper BRF-styrelser

Många bostadsrättsföreningar har fortfarande papper och pärmar för mycket av föreningens ekonomi och administration. Det analoga systemet är dock sårbart och gör det svårare för nya ledamöter att snabbt och enkelt kunna sätta sig in i föreningens ekonomi, rutiner och administration.

Därför ser allt fler bostadsrättsföreningar fördelarna med att digitalisera styrelsearbetet för att skapa mer struktur och transparens. Inte nog med att det underlättar för nya ledamöter att börja i styrelsen, när hela styrelsen har tillgång till samma information och föreningens ekonomi blir det dagliga styrelsearbetet mycket lättare.

På Nabo erbjuder man en kundportal framtagen för att underlätta styrelsearbetet för dig och din brf. Här får du smarta funktioner som notis när avtal går ut, full insyn i ekonomin och helt digitaliserat bokslutsarbete.

– När du digitaliserar styrelsearbetet finns ingen risk att någon information går förlorad. Du slipper skicka pärmar med bud och du kan känna dig säker med hanteringen av dokument, ekonomi och information när alla loggar in med Bank ID,

De vanligaste sakerna BRF:er digitaliserar

Bokslutsarbetet

Genom digital bokslutshantering kan styrelsen ha koll på vad och när som behöver göras i årsbokslutet. Man kan enkelt ladda upp nödvändiga dokument och skapa samt redigera förvaltningsberättelsen digitalt i ett gemensamt arbetsdokument. Digitalt årsbokslut gör också att revisorn kommer åt allt underlag och styrelsen slipper skicka pärmar. En till stor fördel är att man kan signera årsredovisningen digitalt. Detta underlättar enormt för samtliga styrelsemedlemmar då man kan signera oavsett var man befinner sig. 

Lägenhetsförteckningen

Med digital hantering av lägenhetsförteckning slipper styrelsen alla pärmar och onödig administration. Alla förändringar i överlåtelser och panter uppdateras digitalt och är tillgängligt för hela styrelsen. Man slipper manuell hantering av överlåtelser och mäklarbilder till medlemmar och kan enkelt följa upp detaljer kring kontakt eller andra finansiella uppgifter kopplat till lägenheten när som helst och var som helst. 

Föreningens post

Med Nabos digitala brevlåda får styrelsen all post digitalt i kundportalen och slipper sortera inkommande brev, inhandla kuvert och gå till brevlådan med post som ska till förvaltaren. Styrelsen behöver inte heller hålla koll på papper eller oroa sig över arkivering. Nabos förvaltare sköter all posthantering och arkivering, samt sorterar inkommande post åt föreningen och tar direkt hand om det som rör förvaltningen. Styrelsen sparar tid och får smidig tillgång till posten var som helst och när som helst. Leverantörsfakturor kommer givetvis också digitalt. 

Underhållsplan

Slipp komplicerade excel filer och krångel med att uppdatera underhållsplanen. Genom att ha den digitalt har både styrelsen och föreningens eventuella förvaltare smidig tillgång och enkel överblick av underhållsplanen. Inte minst underlättar det överlämning till nästa styrelse.

Dokument och avtal

Gör det enklare att hålla koll på det som rör förvaltningen genom att samla all dokumentation digitalt. Genom att ha allt samlat, säkert under BankID, har alla som behöver ta del av dokument och avtal smidig tillgång. Man kan dela behörigheter med revisor och andra externa parter för att förenkla vid t.ex. bokslut och få viktiga notiser innan ett avtal löper ut så styrelsen kan komma igång med omförhandling i tid.

Full insyn i ekonomin

Slipp maila förvaltaren om rapporter – samla budgetarbete, reskontror, bankkonton och livididetsprognoser digitalt. Där har du alltid tillgång till aktuella saldon, status på kund- och leverantörsfakturor och ges större inblick och kontroll över föreningens gångna och kommande transaktioner.

Avisering och fakturering

Medlemmar och hyresgäster kan välja att ta emot sina avier via e-post, e-faktura eller vanligt post samt betala via autogiro. Du slipper också skicka aviseringsunderlag till er förvaltare – genom smidiga tillägg i aviseringsverktyget kan du själv debitera avgifter till medlemmar som styrelsen administrerar, såsom tvättstugenycklar, övernattningslägenhet eller garageblippar. Detta inkluderas på nästföljande avi och bokförs korrekt.

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.