Hem » Kunskap » 5 tips: viktiga åtgärder i BRF:en efter vintern

5 tips: viktiga åtgärder i BRF:en efter vintern

Behöver trädgården eller fastigheten i din BRF fräschas upp efter vintersäsongen? Vi har tagit fram 5 viktiga steg för att både skapa en trivsammare utomhusmiljö och säkra fastighetens skick:  

1. Ta kontroll över skadorna

Under vintern kan trädgården utsättas för extrema väderförhållanden såsom kyla, snö, is och vind. Detta kan orsaka skador på växter, träd, staket, markbeläggning och andra trädgårdsstrukturer.

Genom att inspektera trädgården efter vintern kan man identifiera skador och vidta åtgärder för att reparera dem innan de blir värre. 

2. Se över hängrännor och stuprör

Regelbunden rensning av hängrännor och stuprör är viktigt då de har nyckelfunktionen att samla upp och leda bort vatten från taket och fasaden. Våren är snart här och det dags att rengöra takrännor och stuprör för att få bort skräp och smuts som samlas under vintern. 

Genom regelbunden rensning slipper du vattenskador på fasad och takfot. Du säkerställer också att värmeslingorna i hängrännor är i gott skick samt slipper frostsprängningar vid kalla temperaturer.

3. Kontrollera taken

Genom att genomföra en kontroll av taken efter vinterns påfrestningar med snö, vind och takskottning, kan man upptäcka eventuella skador i tid. Det är nämligen viktigt att man hinner vidta åtgärder för att reparera skadorna innan de leder till större problem såsom vatteninträngning och mögeltillväxt.

Dessa åtgärder kan bidra till att förlänga takets livslängd och minska risken för kostsamma reparationer på lång sikt. 

4. Kolla dagvattenbrunnar

Genom att ha en regelbunden rutin för att kontrollera och rengöra dagvattenbrunnarna kan man säkerställa att de fungerar korrekt och bidrar till att minimera riskerna för översvämningar och skador.

Men kom ihåg att detta ska göras efter att sandsopningen är gjord!

5. Optimera undercentralen

Genom att optimera undercentralens inställningar efter vinterperiodens slut kan man uppnå ekonomiska besparingar, minska miljöpåverkan, skapa en mer behaglig inomhusmiljö och förlänga livslängden på utrustningen. Det är en viktig del av en effektiv och hållbar fastighetsförvaltning.

Ta rada på mer om drift och optimering här.

Vill du säkerställa fastighetens goda skick och förebygga akuta fel? Med Nabo får du regelbunden omvårdnad av en personlig fastighetsskötare som tar helhetsansvar!

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.