Hem » Kunskap » Utnyttja marknadsläget – sänk kostnaderna för planerat fastighetsunderhåll

Utnyttja marknadsläget – sänk kostnaderna för planerat fastighetsunderhåll

Står ni inför ett större underhåll eller byggprojekt i er fastighet? Vår analys är att fastighetsägare och bostadsrättföreningar kan göra stora kostnadsbesparingar genom att ta tag i fastighetsunderhållet just nu.

Kombinationen av stabiliserade materialpriser, en låg efterfrågan och räntesänkningar kan just nu ge lägre kostnader för större fastighetsunderhåll. Detta om man jämför med två år fram i tiden, då kostnader och efterfrågan förväntas öka. Vårt räkneexempel nedan visar att priset för ett byggprojekt kan bli hela 12 procent högre om man väntar två år istället för att genomföra projektet idag.

Det finns fem drivande orsaker till att det är rätt att ta tag i sitt planerade fastighetsunderhåll redan nu. Nedan ger vi några konkreta räkneexempel och några byggentreprenörers bild av kostnadsläget nu och framöver.  

Fem drivande orsaker till att ta tag i fastighetsunderhållet nu:

  1. Räntesänkningar: Vi har nu sett de första räntesänkningarna och har förväntan på fortsatta sänkningar under hösten 2024. Detta innebär att det nu finns ett bra tidsfönster för att dra nytta av potentiellt lägre finansieringskostnader för fastighetsprojekt.
  1. Konstant kapitalkostnad: Skillnaden i kapitalkostnad mellan nu och efter eventuella räntesänkningar är försumbar, om man inte binder lånen. Detta innebär att det finns en stabil grund för att investera nu och dra nytta av andra faktorer som kan påverka kostnaderna. 
  1. Gynnsamma priser från entreprenörer: Med den tröga byggmarknad vi ser har man stor chans att säkra bra priser från entreprenörer just nu. Många entreprenörer är redo att tillfälligt sänka priserna för att säkra uppdrag, vilket ger fastighetsägare en unik möjlighet att genomföra projekt till förmånliga kostnader. 
  1. Stabiliserade materialpriser: Materialpriserna har kommit ner från sina toppnivåer och har landat på en ny normal nivå. Förväntningarna är att priserna inte kommer att sjunka mer, vilket gör det till en optimal tidpunkt att genomföra projekt innan eventuella framtida prisökningar. 
  1. Framtida konkurrenssituation: Idag finns ledig kapacitet hos många entreprenörer. Om man väntar 1-2 år bedömer vi att man får allt svårare hitta tillgängliga entreprenörer och material, vilket i sin tur kan leda till ökade kostnader och längre väntetider. Att agera nu innebär att man undviker att hamna i en situation där efterfrågan är hög 

Räkneexempel: underhåll idag eller om två år?

I vårt räkneexempel med graferna ovan jämför vi kostnaderna för en upphandling av ett underhållsprojekt idag jämfört med om två år. Vi har räknat på att underhållsprojektet idag kostar tio miljoner kronor med en bra upphandling och en avbetalningstid på 30 år. Vi har också räknat med en procent högre ränta under de första två åren, jämfört med om man upphandlar om två år när räntorna förväntas vara lägre.

När räntorna har gått ner förväntar vi oss en betydligt högre efterfrågan. Detta tror vi kommer innebära att priset på fastighetsunderhållet kommer öka (vi har räknat på 12 procent*) då många föreningar står inför att beta av sina underhållsskulder. I det perspektivet blir det totalt sett väsentligt billigare att upphandla nu.

Grafen till vänster visar de totala ränte- och amorteringsbetalningarna för de två alternativen, och den högra grafen visar totalbetalningarna per femårsperiod.

Sammanfattning: Totalt sett blir det betydligt lönsammare att upphandla projekten idag, även om räntan är högre just nu.

Entreprenörernas bild av marknadsläget

Vi har frågat flera entreprenör inom bygg- och underhållssektorn om hur det rådande marknadsläget påverkat deras verksamhet. Flera av dem har anpassat sin verksamhet för att möta den för många lägre efterfrågan.

Fredrik Lundin, VD på Våtrumsteknik Stambytarna, vittnar om den aktuella situationen och betonar vikten av att agera snabbt och ta in offerter samt att noggrant välja entreprenör med erfarenhet och goda referenser. 

“Vi upplevde en mycket stark efterfrågan på ROT-projekt mot slutet av 2023 och början av 2024. Tyvärr har vi noterat att konjunkturen har svalnat under det andra kvartalet, vilket har resulterat i färre förfrågningar och en ökning av antalet entreprenörer som hör av sig och vill delta i projekt för Våtrumsteknik. Det är verkligen en köparnas marknad nu.”

Fredrik Lundin, VD på Våtrumsteknik.

Byggentreprenören Metrolit Byggnads AB upplever ökad konkurrens.

“Det är trögare nu och konkurrensen har ökat. En byggentreprenör jobbar aldrig med stora marginaler och vi anpassar oss såklart till rådande marknadsläge men vi står hellre över ett projekt än betalar för att bygga.”  

Anders Mårtensson, Arbetschef Bostäder på Metrolit Byggnads AB

Tre tips – utnyttja marknadsläget och sänk kostnader för planerat fastighetsunderhåll

1. Säkerställ en smart underhållsplan: Analysera ert planerade fastighetsunderhåll utifrån rådande marknadsläge och fastighetens status. Säkerställ en klok plan som gör underhållet i rätt ordning och identifiera möjliga projekt som kan vinna på att genomföras tidigare. Med rätt planering kan också onödiga kostnader, s.k. ÄTA- kostnader, undvikas.

2. Utnyttja rådande marknadsläge: Identifiera vilka projekt som kan vinna på att genomföras tidigare. Kontakta flera entreprenörer eller be din förvaltare handla upp. Många entreprenörer är redo att tillfälligt sänka priserna för att säkra uppdrag, vilket ger fastighetsägare en unik möjlighet att genomföra projekt till förmånliga priser och avtal.

3. Säkerställ att projekt utförs enligt beställning: Gå igenom avtalsförslag noga för att identifiera potentiella extrakostnader i projektplanen eller i det finstilta i avtalet. Lägg särskild kraft på att se till att arbetet utförs enligt plan med bra kvalitet inom bestämd budget. På så vis vet du att får ett marknadsmässigt pris och kvalitetssäkrade entreprenör med korrekta avtal utan tvister.

Ta råd av en projektledare

En professionell projektledare kan förenkla komplexa renoveringar, ombyggnationer och andra projekt för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. De har kunskapen och erfarenheten för att se till att kostnaderna hålls under kontroll och leverera ett framgångsrikt resultat i tid och utan tvister. Dessutom har de bra kontakter på den lokala marknaden som kan hjälpa till att få ner kostnaderna för projektet.

Är du osäker och behöver rådfråga en expert kring ert fastighetsunderhåll eller byggprojekt? Nabo finns här för att underlätta för styrelsen. Hör av dig till våra projektledare inom bygg, så löser vi allt åt dig!

*En uppskattad prisökning baserad på indikationer från utvalda leverantörer och entreprenörer inom byggbranschen.

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.