Logga in

Brf:ens årsredovisning med ekonomiska förvaltaren Jonas

Jag vill se webinaret i efterhand

Fördjupa dina kunskaper på våra webinar

Genomgång av Nabos Kundportal med Erica
10 Jun kl 12, Webinar
Få koll på portalens funktioner och effektivisera styrelsearbetet med hjälp av Erica på vår uppstartsavdelning
Läs mer och anmäl dig
Grundläggande juridik för brf:en med Anne, Affärsområdeschef Juridik
10 Jun kl 13, Webinar
Vad ska man man koll på som styrelsemedlem och vem ansvarar för vad i en förening? Anne, vår affärsområdeschef i juridik har svaren.
Läs mer och anmäl dig
Allt om myndighetskrav
12 Jun kl 12, Webinar
Joel är teknisk förvaltare på Nabo och har full koll på vilka myndighetskrav som ni som fastighetsägare måste ha koll på.
Läs mer och anmäl dig
Brf:ens årsredovisning med ekonomiska förvaltaren Jonas
Webinar
Vad är en årsredovisning och vilka delar innehåller den? Det är just nu årsstämma-tider för bostadsrättsföreningar och Jonas Gustavsson, gruppchef för ekonomisk förvaltning på Nabo har full koll på årsredovisningen!
Se webinaret i efterhand
Budget i brf:en med ekonomiska förvaltaren Kristin
Webinar
Hur upprättar man en budget och vilken typ av budget passar er förening bäst? Kristin har full koll och kan lära dig mer om hur budgetarbetet i en förening sköts på bästa sätt
Se webinaret i efterhand
Se alla våra webinar

Artiklar

Så genomför ni stämman i vår
Det rådande Covid 19-utbrottet medför att den kommande årsstämman bör genomföras på ett sätt som gör att riskgrupper inte utsätts för fara, som är säkert sett ur smittskyddssynpunkt och som följer regler och rekommendationer. Det finns flera möjliga alternativ för att uppnå detta
Läs mer
Nya tillfälliga regler för att kunna hålla bolags- och föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande
Regeringen har den 30 april 2020 beslutat om en lagrådsremiss med förslag till fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet. Förslagen innebär att en stämma ska kunna hållas helt utan fysisk närvaro
Läs mer
Statligt stöd till fastighetsägare med anledning av Covid-19 - detta gäller
I syfte att underlätta för hyresvärdar där dessa tillsammans med lokalhyresgäster kan enas om tillfälliga hyresrabatter under den besvärliga tid som nu råder, avsätter regeringen fem miljarder kronor i stöd genom en särskild förordning (Förordning SFS 2020:237). Denna utfärdades den 16 april 2020 och innebär att statligt stöd kan ges när lokalhyresgäster med verksamhet som omfattas av stödet fått rabatt på hyran. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2020. 
Läs mer
Tillfällig lag underlättar stämma i coronatider
Med hjälp av en tillfällig lag som väntas träda i kraft 15 april underlättas stämmor i sviterna av corona.
Läs mer
Så hanterar du lokalhyresgäster i coronatider
Fler och fler bostadsrättsföreningar ställer sig nu frågan hur de ska hantera lokalhyresgäster i sviterna av Corona. Det finns en överhängande risk att lokalhyresgäster får färre kunder och riskerar att hamna i svårigheter med betalning av hyra eller betalningsinställelse. Hur ska du och din bostadsrättsförening agera?
Läs mer
Vem ansvarar för vad i en bostadsrättsförening?
När det gäller ansvar i en bostadsrättsförening är det ibland den enskilde medlemmen, ibland föreningens styrelse och ibland föreningsstämman som “äger frågan”.
Läs mer
Visa fler
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies