Logga in

Bostadsrättsföreningens bästa vän

Fastighetsskötsel & fastighetsservice

Få en personlig förvaltare som sköter er fastighetsservice. Ni får hjälp med allt, från daglig fastighetsskötsel till mer långsiktig planering av underhåll.

Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Fastighetsservice Juridik

Tre skäl att välja Nabo

Thumb hearticon 120px
Vi tar det personligt

Kundansvarig och proaktiv fastighetsförvaltare som håller ihop hela teamet och som du når på direktnummer. Vid t.ex. sjukdom täcker någon annan i teamet upp som kan din fastighet.

Thumb icon 1
Smarta lösningar direkt i portalen

Lättöverskådlig översikt av åtgärdsförslag, uppföljningar, ärenden och planerat underhåll direkt i portalen.

Thumb icon 6
Svaret för dig som måste ta ansvar

Upphandling, avtal och andra miljonbeslut. Med Nabo har du alltid experthjälpen nära tillhands, som t.ex. energiexperter, projektledare, kompetent felanmälan, jurister och väl utvalda underleverantörer.

Fastighetsservice för brf:en

Fastighetsservice handlar om både invändig och utvändig skötsel av en fastighet. Det finns många utrymmen och tekniska installationer som kräver löpande tillsyn och underhåll. Nabo erbjuder bostadsrättsföreningar kvalificerad hjälp kring fastighetsservice och säkerställer såväl god funktion som trivsel i fastigheten under alla årets månader.

Få en prisindikation

Så tycker kunderna

Solna Blomgården, Stockholm
#lgh: 116 - Byggår: 1985
Thomas, Ordförande
"Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. "
Alphyddans ros, Stockholm
#Lgh: 126 st - Byggår 1965
Marianne, Pensionär
"Vi hade stort behov av stöd vid ombildningen vilket vi fick av Nabo."
Näktergalen 27, Sthlm
#Lgh: 22 st - Byggår 1923
Kenneth, pensionär
"Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade."
Hemmet 14, Stockholm
#Lgh: 59 st - Byggår 1961
Jan, Bygglärare
"Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som erbjuds."
Fajansen 8, Stockholm
#lgh: 58 st. - Byggår: 1926
Björn Nilsson, pensionär
"Det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss."
Smeden 2, Stockholm
#lgh: 30 st. - Byggår: 1930
Dick Kjellberg
"Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat."
Sjöpärlan, Stockholm
#lgh: 46 - Byggår: 2003
Robert Svensson, Gymnasielärare
Vi får ett helhetspaket med Nabo som vi inte får någon annanstans - en bra plattform där man har struktur, i kombination med att vi får tillgång till kunskap och snabb service oavsett fråga.
Hasselholmen, Stockholm
#Lgh: 144 st - Byggår 1970
Mats, VD
"Vi har en utmärkt och snabb konversation med förvaltare och fastighetsskötare."

Vad innebär fastighetsservice?

Service av fastigheter innebär att bostadsrättsföreningar erbjuds rondering och löpande tillsyn av funktioner med avsikt att rapportera och omhänderta eventuella fel och brister. Fastighetsservice kan omfatta många olika områden och vad som ska ingå i avtalet utgår helt från föreningens behov och önskemål. Fastighetsservice kan handla om sådant som dokumentation och rapportering. Alltså inte bara det vi kallar för fastighetsskötsel som syftar på mer specifika aktiviteter, oftast i själva fastigheten. Fastighetsskötsel är med andra ord en av flera delar som ingår i fastighetsservice.

Ansvarsfördelningen mellan fastighetsskötaren och bostadsrättsföreningen regleras i en gränsdragningslista. Här beskrivs avtalets innehåll, intervall och ersättning. Med en gränsdragningslista blir det tydligt vad som ingår i avtalet och hur ofta olika moment som ingår i fastighetsservice ska utföras.

Exempel på innehåll i en gränsdragningslista

Säsongsbetonade arbeten som till exempel tak- och snöskottning, markskötsel eller trädgårdsskötsel ligger utanför det som omfattas av normal fastighetsservice. Vi på Nabo ger gärna tips på leverantörer av dessa tjänster. 

Utöver tillsyn, skötsel, jour och felanmälan kan Nabo hjälpa till med i stort sett allt inom fastighetsservice. Under vår långa tid i branschen har vi byggt upp ett stort kontaktnät med underentreprenörer med vilka vi upprättat ramavtal. Det innebär att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser inom bland annat VVS, el, bygg och brandskydd. 

Nabo utformar sina avtal i enlighet med Svensk Byggtjänsts ABFF 15 - allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Det innebär att kraven på affärsmässighet och god driftsekonomi efterföljs.

Avtalen säkerställer att:

  • Förvaltningsobjektet ger ett välvårdat intryck
  • Förvaltningsobjektets avsedda funktioner upprätthålls med hög tillgänglighet
  • Inga skador på förvaltningsobjektet uppkommer
  • Förvaltningsobjektets livslängd ska förbli optimal
  • Risk för den personliga säkerheten eller hälsan inte uppkommer
  • Lokalhyresgästers och bostadsrättshavare eller deras verksamhet inte störs i onödan
  • Förvaltningsobjektets negativa miljöpåverkan minimeras
Få en prisindikation
Möt våra medarbetare
Joel, teknisk förvaltare
Anne, fastighetstekniker
Katarina, Janne och Mathias, fastighetsteamet hos en av våra föreningar

Behövs fastighetsservice av bostadsrättsföreningar?

Att ha ett stöd när det handlar om skötseln av en fastighet och avlastning när det kommer till tekniska uppgifter är värdefullt och tidsbesparande. Det inger dessutom en känsla av trygghet att fastighetens funktioner är under uppsikt och att det finns en tydlig ansvarsfördelning.

Fastighetsservice handlar om att säkerställa att en byggnad, och driften av den, hanteras på ett kompetent sätt över tid.

Så enkelt är det att byta förvaltare

Steg 1
Säg upp befintligt avtal
Glöm inte ha koll på uppsägningstiden så att det inte förlängs automatiskt.
Steg 2
Luta er tillbaka - vi hanterar hela bytet
Slipp pappersarbete och kommunikation med er nuvarande förvaltare - med en fullmakt sköter vi det åt er.
Steg 3
Få en egen curlingförälder
Vårt uppstartsteam hjälper er att komma igång och finns tillhands så länge som behövs.
Begär offert
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies