Logga in

Bostadsrättsföreningens bästa vän

Fastighetsskötsel & fastighetsservice

Få en personlig förvaltare som sköter er fastighetsservice. Ni får hjälp med allt, från daglig fastighetsskötsel till mer långsiktig planering av underhåll.

Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Fastighetsservice handlar om både invändig och utvändig skötsel av en fastighet. Det finns många utrymmen och tekniska installationer som kräver löpande tillsyn och underhåll. Nabo erbjuder bostadsrättsföreningar kvalificerad hjälp kring fastighetsservice och säkerställer såväl god funktion som trivsel i fastigheten under alla årets månader.

Detta ingår i fastighetsskötsel med Nabo
Rondering och felavhjälpning

Få rondering och tillsyn av en kunnig fastighetsskötare som är generalist inom fastighetsteknik. Fastighetsskötaren kan avhjälpa felen på plats eller boka en specialist vid behov. Styrelsen får regelbundna rapporter om fastighetens skick och åtgärdsförslag.

Kompetent felanmälan med jour

Nabo erbjuder en unik, in-house felanmälan bemannad av koordinatorer med teknisk bakgrund. Koordinatorn hjälper dig åtgärda mindre fel direkt på telefon eller bokar in en tekniker under samma samtal. Med vår jour får du hjälp dygnet runt med en tydlig prislista för åtgärder.

Hantverkare i hemmet

Med Nabo får du en hantverkare i huset och hemmet. Våra fastighetstekniker hjälper boende med tekniska fel i lägenheten. Du får fasta priser på de vanligaste åtgärderna och de boende känner sig trygga med välbekant kontakt. 

Systematiskt brandskyddsarbete

Slipp oroa dig för fastighetens brandsäkerhet! Med Nabo ingår systematiskt brandskyddsarbete (SBA) på vanlig rondering. Våra tekniker är utbildade inom brandsäkerhet och för regelbunden dokumentation av SBA kontroll. Du får dokumenterad protokoll om olyckor uppstår. 

Få tillgång till ett helt team av fastighetsskötare

Med Nabo får du tillgång till ett helt team av fastighetsskötare som arbetar tillsammans och har koll på varandras fastigheter. Detta är för att du ska få hjälp av en tekniker som kan din fastighet vid till ex. sjukdom eller ledighet. Dessutom är våra tekniker geografiskt uppdelade för att snabbt kunna hjälpa dig vid akuta behov.

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig
Upptäck fler tjänster för fastigheten
Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning för bostadsrättsföreningar: ekonomisk och teknisk förvaltning samt juridik. Läs mer

Underhållsplan

Få överblick av kommande kostnader och se till att myndighetskrav uppfylls. Med Nabo får du upprättad underhållsplan för kommande 50 år. Läs mer

Projektledning

Få en erfaren projektledare till stambyten, påbyggnader eller andra renoveringar i fastigheten. Nabos projektledare hjälper dig driva projektet från start till slut. Läs mer

Nabos tjänster inom teknisk förvaltning är anpassade efter dina behov. Med oss kan du få hjälp med löpande tillsyn av fastigheten, större projekt som stambyten eller få tillgång till specialister inom brandsäkerhet, tvättstugor och mera. 

Upptäck alla tjänster här

Tre skäl att välja Nabo

Thumb heart
Vi tar det personligt

Kundansvarig och proaktiv fastighetsförvaltare som håller ihop hela teamet och som du når på direktnummer. Vid t.ex. sjukdom täcker någon annan i teamet upp som kan din fastighet.

Thumb digital
Smarta lösningar direkt i portalen

Lättöverskådlig översikt av åtgärdsförslag, uppföljningar, ärenden och planerat underhåll direkt i portalen.

Thumb baselinesenfesrferftimentverydissatisfiedblack48dp
Svaret för dig som måste ta ansvar

Upphandling, avtal och andra miljonbeslut. Med Nabo har du alltid experthjälpen nära tillhands, som t.ex. energiexperter, projektledare, kompetent felanmälan, jurister och väl utvalda underleverantörer.

Så tycker kunderna

"Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. "
Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

"Vi hade stort behov av stöd vid ombildningen vilket vi fick av Nabo."
Marianne, Pensionär: Alphyddans ros, Stockholm

"Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade."
Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Sthlm

"Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som erbjuds."
Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

"Det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss."
Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

"Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat."
Dick Kjellberg: Smeden 2, Stockholm

Vi får ett helhetspaket med Nabo som vi inte får någon annanstans - en bra plattform där man har struktur, i kombination med att vi får tillgång till kunskap och snabb service oavsett fråga.
Robert Svensson, Gymnasielärare: Sjöpärlan, Stockholm

"Vi har en utmärkt och snabb konversation med förvaltare och fastighetsskötare."
Mats, VD: Hasselholmen, Stockholm

Hur ser ansvarsfördelningen mellan fastighetsskötaren och bostadsrättsföreningen ut?

Ansvarsfördelningen mellan fastighetsskötaren och bostadsrättsföreningen regleras i en gränsdragningslista. Här beskrivs avtalets innehåll, intervall och ersättning. Med en gränsdragningslista blir det tydligt vad som ingår i avtalet och hur ofta olika moment som ingår i fastighetsservice ska utföras.

Exempel på innehåll i en gränsdragningslista

 • Tillsyn och skötsel av allmänna utrymmen
 • Avläsning av mätare, byte av ljuskällor
 • Funktionskontroll av värmecentral
 • Smörjning av lås och gångjärn
 • Hantering av felanmälningar och jourärenden
 • Rapportering av eventuella fel och brister

Säsongsbetonade arbeten som till exempel tak- och snöskottning, markskötsel eller trädgårdsskötsel ligger utanför det som omfattas av normal fastighetsservice. Vi på Nabo ger gärna tips på leverantörer av dessa tjänster. 

Utöver tillsyn, skötsel, jour och felanmälan kan Nabo hjälpa till med i stort sett allt inom fastighetsservice. Under vår långa tid i branschen har vi byggt upp ett stort kontaktnät med underentreprenörer med vilka vi upprättat ramavtal. Det innebär att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser inom bland annat VVS, el, bygg och brandskydd. 

Nabo utformar sina avtal i enlighet med Svensk Byggtjänsts ABFF 15 - allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Det innebär att kraven på affärsmässighet och god driftsekonomi efterföljs.

Avtalen säkerställer att:

 • Förvaltningsobjektet ger ett välvårdat intryck
 • Förvaltningsobjektets avsedda funktioner upprätthålls med hög tillgänglighet
 • Inga skador på förvaltningsobjektet uppkommer
 • Förvaltningsobjektets livslängd ska förbli optimal
 • Risk för den personliga säkerheten eller hälsan inte uppkommer
 • Lokalhyresgästers och bostadsrättshavare eller deras verksamhet inte störs i onödan
 • Förvaltningsobjektets negativa miljöpåverkan minimeras
Få en prisindikation
Möt våra medarbetare
Joel, teknisk förvaltare
Anne, fastighetstekniker
Katarina, Janne och Mathias, fastighetsteamet hos en av våra föreningar
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies