FAQ

Hej! Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

För styrelser

Komma igång med Nabo
Vad behöver vi i styrelsen tänka på inför övergången till förvaltning hos er?

Vi kontaktar avgående förvaltaren och driver in de underlag vi behöver för förvaltniningen hos oss. Det enda ni behöver göra är att återkoppla i det uppstartsärende som vi lägger upp i Kundportalen. Ni kan se ärendet som en checklista inför övergången.

Kan vi ha kvar våra tidigare konton?

Ni kan ha kvar sparkontot och era lån som ni har sedan tidigare. Ni får ett nytt konto och bankgiro för in- och utbetalningar, som är direkt anslutet till Kundportalen och ger er största möjliga insyn i förvaltningen. Vi rekommenderar att ni endast har detta konto för att hålla kostnaderna nere för föreningen.

Är det möjligt att ha ett möte med er inför övergången?

Alla våra nya kunder erbjuds att närvara vid ett uppstartsmöte. På uppstartsmötet går vi igenom Kundportalen grundläggande, att tänka på inför övergången och rutiner kring förvaltningen hos oss.

När ser vi alla föreningens uppgifter i Kundportalen?

Först efter att förvaltningen har trätt i kraft enligt avtal börjar vi lägga in uppgifterna från lägenhetsförteckningen i systemet. Ingående balanserna läggs in när bokslutet är klart och avgående förvaltaren har skickat alla uppgifterna.

Hur får våra leverantörer veta att vi har bytt ekonomisk förvaltare?

Föreningen får en ny unik fakturaadress som är en skanningsadress. Styrelsen ombesörjer adressändringen till leverantörerna själva. I Kundportalen finns ett verktyg för att smidigt adressändra till leverantörerna.

Ekonomi och portalen
Vi vill göra en överföring till/från ett externt bankkonto, hur gör vi?

Vid överföring till externt konto lägger ni upp ett ärende så ordnar vi det eller använd funktionen Utlägg & Överföring i Kundportalen. Vid överföring från ett externt konto till ert transaktionskonto hittar ni info under Ekonomi - Transaktionskonto i Kundportalen, det går bra att ange föreningens eget org.nr som referens vid överföringen.

Hur ändrar vi styrelsens sammansättning samt ändrar/uppdaterar attestregler?

Styrelsen ändrar detta under Övrigt - Användarhantering samt Attesträttigheter. Det är endast den som är satt som administratör (ofta ordförande) för Kundportalen som har rättigheter att ändra attestregler, om ni vill ändra vem i styrelsen som ska vara ordförande för verktyget kontaktar ni oss via ett ärende så ordnar vi det.

Vi vill bjuda in en person till Styrelseverktyget som inte är styrelsemedlem, kan vi göra det?

Ja, även det gör ni under Övrigt - Användarhatering, längre ned på sidan kan styrelsen lägga till en extern person som får tillgång till Kundportalen, personen kan vara antingen "Medlem" eller "Styrelsemedlem".

Vad har vi för kontonummer/BG?

Ni hittar ert kontonummer och BG-nummer under Ekonomi - Transaktionskonto i Kundportalen.

Jag kan inte logga in på Kundportalen?

Det går att logga in med både användarnamn/lösenord samt BankID. Har du problem med att logga in med användarnamn/lösenord så kan det bero på att du har inaktiverat epost-inloggning i samband med BankID-inlogg. Därför behöver du återaktivera epost-inloggning genom att först logga in med BankID och sedan gå in under inställningar där du kan hantera dina användarinställningar. Har du problem med att logga in med BankID så behöver du först logga in med användarnamn/lösenord och sedan gå in under inställningar där instruktioner finns om hur du kopplar ditt BankID till inloggningen.

Var ska jag skicka papper från Skatteverket, Bolagsverket och liknande myndigheter?

Det går bra att ladda upp en kopia i ett ärende, alternativt posta det till er digitala adress. Har ni inte tjänsten digital brevlåda går det också bra att posta till Nabo group AB, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm, vi kommer då att arkivera det hos oss.

För boende

Avier och betalningar
Var hittar jag min faktura för avgiften?

Du finner dina avier genom att logga in på vår hemsida www.nabo.se. Inloggning sker med bankID. 

Varför har jag fått en påminnelse?

En påminnelse skickas ut när en fullständig betalning av fakturan inte kunnat hittas. 

  • För dig som har betalt fakturan men ändå fått en påminnelse så behöver du skicka in en kvittens på betalningen. Detta gör du enklast via vår hemsida.
  • För dig som inte har betalt fakturan och inte vill riskera ytterligare åtgårder så behöver fakturan betalas snarast med uppgifterna som finns på din påminnelse.
Vilka aviseringsval finns?

Vi erbjuder att få avierna per e-post, e-faktura, autogiro samt som en pappersfaktura. Du finner information om de olika aviseringsvalen genom att logga in på www.nabo.se/avisering. Inloggning sker med uppgifterna som återfinns på din avi.

Hur ansöker jag om e-faktura?

Anmälan sker via din internetbank. Sök upp oss bland leverantörer av e-faktura, antingen Nabo eller endast stor första bokstav N.

Hur ansöker jag om autogiro?

Anmälan sker via din internetbank. Sök upp föreningens namn i listan av autogiroanslutna företag (OBS! Föreningens namn). Ange ditt kundnummer som betalarnummer i din bank, ditt kundnummer finner du på din avi. Kom ihåg att också välja om du vill ha dina avier till din epostadress eller till din brevlåda, i annat fall så skickas inga avier ut.

Banken vill ha betalarnummer när jag registrerar e-faktura/autogiro?

Betalarnummer är detsamma som ditt kundnummer och finns på din avi.

Vi har fått el på vår faktura men är nyinflyttade?

Avläsning av el görs av föreningens leverantör och debiteras på respektive lägenhet, dvs. den är kopplad till lägenhet och ej specifik person. Ni behöver lösa denna kostnad med säljaren av lägenheten.

Jag behöver anstånd med min betalning. Vart vänder jag mig?

Du behöver vända dig till styrelsen i din förening för att ansöka om anstånd med betalningen.

Jag vill bestrida fakturan, vart vänder jag mig?

Om du anser att din faktura är felaktig så ska du bestrida den hos fordringsägare, vilket är din bostadsrättsförening eller hyresvärd. Observera att detta ska göras skriftligen, antingen brevledes eller via mejl.

Varför betalar jag mer denna månad jämfört med förra?

Det kan ligga en extradebitering på din faktura, se faktura för specifikation.

Flytt och lägenhetsregister
Jag ska flytta. Hur gör vi med fakturan?

Den som är ägare den 1:a i månaden är den som bär betalningsansvaret för månaden. Om en överlåtelse sker mitt i månaden så ska betalningen lösas mellan köpare och säljare. Har du fått en faktura som avser period efter avflytt så vill vi att du kontaktar oss på avgifthyra@nabo.se.

Vad är en överlåtelseavgift?

Överlåtelseavgiften ska motsvara kostnaden för den administration som föreningen har i samband med överlåtelsen. Bostadsrättsföreningen får av bostadsrättshavaren ta ut en överlåtelsesavgift om det framgår av stadgarna. Läs därför i första hand vad som står i just din bostadsrättsförenings stadgar.

Vad är en pantsättningsavgift?

Pantsättningsavgiften ska motsvara kostnaden för den administration som föreningen har i samband med underrättelse om pantsättning av bostadsrätt. Bostadsrättsföreningen får av bostadsrättshavaren ta ut en pantsättningsavgift om det framgår av stadgarna. Läs därför i första hand vad som står i just din bostadsrättsförenings stadgar. Enligt bostadsrättslagen ska en notering ske i lägenhetsförteckningen att bostadsrätten är pantsatt. Den sker för varje lån du har på bostadsrätten.

Har ni registrerat min pantsättning?

Vi registrerar panter löpande, vissa perioder har vi lite längre handläggningstider. Du ser vilka panter som finns registrerade på din lägenhet genom att logga in här på vår hemsida.

Hur får jag ett utdrag ur lägenhetsförteckningen?

Som ägare av en bostadsrätt kan du få ut ett utdrag ur lägenhetsförteckningen för din lägenhet. Logga in här på vår hemsida och lägg ett ärende till oss så hjälper vi dig med detta.

Vart skickar jag en ansökan om medlemskap?

Ni kan skicka handlingen direkt till oss så förmedlar vi ansökan vidare till styrelsen, i de flesta fall så är det firmatecknare (styrelsen) som beslutar i medlemsfrågan. Mäklare använder med fördel Mäklarservice elektroniska tjänst för överlåtelser och ansökan om medlemskap.

Jag ska sälja min lägenhet och min mäklare vill få en mäklarbild?

Din mäklare kan hämta detta via www.maklarservice.com. Din mäklare har då möjlighet att hämta ut en uppdaterad mäklarbild i upptill 6 månader.

Vi har ändrat ägarandelarna i lägenheten. Hur uppdateras lägenhetsregistret?

Ni behöver skicka in avtalet som upprättats, samt ansökan om medlemskap om en ny medlem ska tillträda lägenheten. Om ni inte upprättat något avtal ännu så rekommenderar vi att ni tar kontakt med en mäklare eller jurist så avtalet upprättas korrekt.

Vart ska vi skicka ansökan om andrahandsuthyrning?

I de allra flesta föreningar sköter styrelsen detta själva. Vi ber dig därför kontakta dem i första hand.

Vart ska min mäklare skicka överlåtelseavtalet?

Mäklare använder med fördel Mäklarservice elektroniska tjänst för överlåtelser.

Vart ska vi skicka gåvobrevet/bodelningsavtalet?

Ni kan skicka handlingen direkt till oss så förmedlar vi vidare till styrelsen.

Vart ska vi skicka pantsättningshandlingen?

Ni kan skicka handlingen direkt till oss så förmedlar vi vidare till styrelsen.

Problem i lägenheten
Jag har stopp i avloppet eller det luktar från avloppet. Vad gör jag?

Stopp i avloppet kan bero på många saker såsom smuts och avlagringar eller nedspolning av större föremål. Åtgärder man kan göra själv är att rensa vattenlås och avlopp i handfat eller köksvask genom att med jämna mellanrum skruva isär vattenlåset, rensa och spola rent. Glöm inte att först sätta en hink under. 

Även golvbrunnen i duschen kan avge dålig lukt, det löser du genom att rengöra regelbundet genom att ta bort silen och dra ut insatsen. Rengör både den och golvbrunnen och spola ordentligt. Se sen till att insatsen sätts i ordentligt utan glipor. Innan du sätter tillbaka silen, fyll insatsen med vatten för att undvika lukt.

Mina element är kalla. Vad gör jag?

Först och främst bör du kontrollera hur kallt du faktiskt har det hemma och att du mäter temperaturen på rätt sätt. Understiger temperaturen 20 grader kan du pröva att lufta elementen genom att öppna luftningsventilen. Observera att det kan komma ut vatten när det är färdigluftat så var beredd med en kopp eller handduk.

Jag har problem med strömmen i lägenheten. Vad gör jag?

Det beror oftast på att säkringar eller jordfelsbrytaren i lägenheten har gått så kontrollera dessa. Kvarstår problemet får du göra en felsökning: slå av alla säkringar men behåll jordfelsbrytaren. Därefter slår du på säkring en efter en tills jordfelsbrytaren slås av och du har hittat felet. Ibland är det en tillfällig störning och du kan slå på jordfelsbrytaren igen men det kan också bero på en överbelastning. Det ska finnas en anvisning om vilken säkring som är kopplad till vilken del i lägenheten. Testa att slå av en eller flera apparater i den delen av lägenheten som säkringen är överbelastad. Om jordfelsbrytaren inte längre slås av är det förmodligen någon av apparaterna som du har dragit ut som orsakar överbelastningen. Då ska du koppla i den i ett annat uttag.

Jag har dålig ventilation hemma. Vad kan jag göra?

Du bör först och främst kolla att tilluft och frånluftsventiler är öppna och rengjorda. Se också till att inte de inte är blockerade, kan inte luften flöda fritt från de installarerade ventilerna rubbas balansen då luft tar sig igenom andra otätheter.

Vem betalar för fel i lägenheten?

Det varierar beroende på vad det är för fel och om det är en bostadsrätt eller hyresrätt. Se över stadgarna i din förening.

Fördjupa dina kunskaper på våra kostnadsfria webinar

Grundläggande juridik för brf:en med Veronica, Fastighetsjurist
16 Okt kl 18, Webinar
Lär dig med om styrelsens och ditt eget ansvar
Läs mer
Budget i brf:en med ekonomiska förvaltaren Kristin
12 Nov kl 15, Webinar
Lär dig mer om hur en budget bidrar till bättre koll på föreningens ekonomi
Läs mer
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies