Vad är viktigt för föreningen att tänka på när en medlem i föreningen vill bygga om sin lägenhet? Vad bör styrelsen tänka på vid konvertering av råyta/oinredd yta (Lokal/vind) till bostad? 
Dett går vi igenom under webinaret och du får du tips och råd för att undvika onödiga tvister och kostnader i dessa frågor. 

Välkommen till webinar med Nabos jurister Anne von Perner och Henning Rönström.