I detta webinar går vi igenom de olika sätten att genomföra en stämma. Det är många som väljer att hålla i stämman digitalt pga pandemin men det passar inte alla föreningar. Vi går igenom alla alternativ under detta webinar och du får även en demo av Nabos lösning för digital stämma. 

Fysisk, hybrid eller digital stämma? I detta webinar går vi igenom de olika alternativen för genomförande av stämman (inklusive demo av digital stämma) så du kan välja det alternativ som passar din förening.