Jonas Gustavsson, gruppchef för ekonomisk förvaltning på Nabo

Rättvisa avgifter i brf:en

Rättvisa avgifter är, som namnet antyder, viktigt för en förening och dess medlemmar. Avgifter som sätts ska vara för föreningens bästa och den ska vara nog för att trygga fastighetens välstånd, såväl nu som i framtiden.  

För att avgiften inte ska gynna eller missgynna varken nuvarande eller framtida medlemmar bör de beräknas på både kort och lång sikt. Samtidigt är det viktigt att medlemmar känner att avgiften de betalar är rimlig. Därför det är viktigt att ni i styrelsen har ett bra underlag för de avgifter som sätts. 

Rättvisa avgifter är alltså centralt i en bostadsrättsförening, men kan upplevas svårt eller omständigt att beräkna.  Ta hjälp av Jonas som har full koll på vad man ska ta hänsyn till i beräkningen.

Vill du se webinaret i efterhand, fyll i formuläret nedan.

Jonas presentation kan du ladda ned här