Rättvisa avgifter är, som namnet antyder, viktigt för en förening och dess medlemmar. Avgifter som sätts ska vara för föreningens bästa och den ska vara nog för att trygga fastighetens välstånd, såväl nu som i framtiden.  För att avgifter varken ska gynna eller missgynna nuvarande eller framtida medlemmar bör de beräknas på både kort och lång sikt. Samtidigt är det viktigt att medlemmar känner att de betalar en rimlig avgift - varför det är viktigt att ni i styrelsen har ett bra underlag. 

Rättvisa avgifter är således centralt i en bostadsrättsförening men kan upplevas svårt eller omständigt att beräkna. 

Jonas jobbar som ekonomisk förvaltare hos oss och har lång erfarenhet av att bistå föreningar med hjälp kring rättvisa avgifter. I detta webinar förklarar han på ett förståeligt sätt hur ni i styrelsen bör tänka när det kommer till denna betydande fråga. 

Vi spelar in webinaret så du kan både vara med live för möjlighet att ställa frågor till Jonas, men det går också bra att registrera sig och titta vid ett senare tillfälle. Välkommen!