Det är viktigt att man inte sätter för låga eller höga avgifter i bostadsrättsföreningen så att det blir rättvist för både nuvarande och framtida medlemmar. Med tanke på marknadsläget med stigande räntor och hög inflationstakt och kraftigt stigande kostnader för underhåll, är det en god anledning att se över avgiftsnivån i föreningen.

För att avgiften inte ska gynna eller missgynna varken nuvarande eller framtida medlemmar bör de beräknas på både kort och lång sikt. Därför det är viktigt att ni i styrelsen har ett bra underlag för de avgifter som sätts.

Under webinaret går vi igenom de olika delarna som är viktiga för att beräkna avgiften. Vi kommer prata om föreningens investeringar, driftsekonomi, finansiering och dolda tillgångar. 

Välkommen till webinaret om Rättvisa avgifter i brf:en, med Jonas Gustavsson och Erik Engström, ekonomiska förvaltare på Nabo.