Större renoveringar och ombyggnationer av fastigheten innebär stora kostnader och ansvar för dig i styrelsen. Därför är det viktigt att redan från start ta fram en tydlig plan med det som ska ingå i arbetet, vilka krav man ställer på entreprenören och en detaljerad tidsplan. 

Missa inte detta webnar med Marcus Pamelius, projektledningschef på Nabo.

Under detta webinar får du svar på dina frågor kring projektledning, så som:

- När behöver man ta hjälp av en projektledare?
- Varför är det viktigt?
- Vad är viktigt att tänka på vid upphandling av entreprenad? 
- Hur kan en projektledare hjälpa? 
och mera.