Välkommen att delta på webinar om digitala nycklar och lås i fastigheten. Under webinaret får du inblick i hur digital nyckelhantering och administration fungerar och hur det kan underlätta för din förening. Vi kommer att dema hur styrelsen kan administrera digitala nycklar i Nabos kundportal. Webinaret riktar sig till dig oavsett om du är Nabo-kund eller inte.  

Det finns också möjlighet att ställa frågor till experterna och dessa kommer att besvaras i slutet på webinaret. 

Under webinaret kommer vi lyfta frågor som: 
- Vad är digitala lås och nycklar? 
- Hur fungerar det rent praktiskt?
- Hur kan digitala lås och nycklar underlätta för din styrelse och medlemmarna i föreningen?​​​​​​​