Välkommen till vårt kostnadsfria webinar "Vad gäller vid en föreningsstämma 2023?", med Nabos fastighetsjurister Johanna Albrektson och Caroline Tillander. 

Våra expertjurister guidar och ger dig konkreta rekommendationer för att ni enklare ska kunna lyckas med föreningsstämman. Webinaret är en unik utbildning som även ger dig chansen att ställa frågor direkt till våra fastighetsjurister.  

Under webinaret kommer vi gå igenom följande: 
-  Vad du ska göra inför, under och efter föreningsstämman 
-  Hur en stämma ska hållas, vem som bestämmer vad och hur dagordningen följs 
-  Vad som hänt med den tillfälliga lagen avseende poströstning och digital stämma