Presenterad av Jonas Gustavsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på Nabo och Jörgen Burman, Kundansvarig i Brf gruppen på Nordea

Välkommen på webinar om finansiering i brf:er.
Detta är en unik möjlighet för dig att få höra både bankens och förvaltarens perspektiv på finansiering i bostadsrättsföreningar


Lär dig mer om hur banken tänker kring:

- Hur ska föreningen tänka: bundet eller rörligt
- Hur tänker banken vid prissättning
- Hur kan styrelsen agera för att skapa bäst förutsättning

Få tips och råd från förvaltaren om bland annat:

- När föreningen ska låna
- Hur styrelsen ska tänka vid låneupphandling
- Att spara eller amortera
- Hur Nabo hjälper med låneupphandling