Välkommen att möta oss på Fastighet2020 på Park Avenue Hotel i Göteborg.