Kristin Nilsson jobbar som ekonomisk förvaltare hos oss. 
I detta webinar kommer hon att förklara mer om hur och varför man ska använda sig av budgetar i Brf:en. 

För en bostadsrättsförening bidrar en budget till bättre koll på föreningens löpande kostnader. Det i sin tur åskådliggör var besparingar kan göras och hur föreningens ekonomi kan förbättras. 

En budget är inget lagstadgat krav, men för en förening är det en stor trygghet att ha en budget att efterfölja. Med en bra budget undviker ni dessutom påpekanden från revisorn vid bokslut och gör föreningen mer attraktiv för potentiella köpare. 

Men hur upprättar man en budget och vilken typ av budget passar er förening bäst? Vår ekonomiska förvaltare Kristin har full koll och kan lära dig mer om hur budgetarbetet i en förening sköts på bästa sätt. 

Registrera dig och se webinaret när Kristin kör live! Vi spelar också in webinaret, så kan du inte vara med live går det bra att registrera sig på samma sätt och spara länken till ett senare tillfälle.

Välkommen!