Logga in

JURIDIK

Vägledning för kameraövervakning i bostadsrättsföreningar

Datainspektionen har nyligen genomfört en granskning av en bostadsrättsförening som använt kamerabevakning i fastigheten. På grund av föreningens omfattande bevakning med totalt fyra olika kameror - och det detaljerade resonemang om vilka rättsliga bedömningar som Datainspektionen gjort för respektive kamera - fungerar beslutet väl som vägledning om din brf har eller överväger sätta upp kamera i fastigheten. 

Bostadsrättsföreningen i fråga granskas av Datainspektionen efter inkommande klagomål. Granskningen visar att föreningens kamerabevakning (två kameror i trapphus, en i entrén och en vid el-centralen i fastighetens förrådsrum) pågår dygnet runt och har både bild- och ljudupptagning. Myndigheten beslutade att föreningens bevakning är för långtgående och i flera fall otillåten. För detta har föreningen ålagts en sanktionsavgift om 20 000 kr. 

Nu uppmanar Datainspektionen dig och din förening att ta del av innehållet i beslutet i detta typfall vid övervägande av kamerabevakning, eftersom det tydligt visar vilka krav som ställs på er som förening och de omfattande avvägningar som måste göras.

Sammanfattning av Datainspektionens beslut

I det aktuella fallet anser t.ex. Datainspektionen att 

Läs hela Datainspektionens beslut här.

Vart vänder jag mig för vägledning vid bevakning i min brf?

Kameraövervakning är inte nödvändigtvis otillåten i en bostadsrättsförening och kräver inte tillstånd från Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten för Kamerabevakningslagen. 

Däremot är det upp till dig och din förening att säkerställa att bevakningen förhåller sig till dataskyddsförordningen (GDPR) och inte inkräktar på varken boendes eller vistandes integritet. 

Datainspektionen har tagit fram en Bedömningsmall för kameraövervakning i flerbostadshus som kan användas. Denna bör också omprövas var sjätte månad.

I korthet ska följande krav tas i beaktning:

I Datainspektionens vägledning kan du läsa mer utförligt kring varje punkt. 

Har du frågor eller vill ha vägledning kring användandet av kameraövervakning i din förening är du välkommen att kontakta Nabos jurister på juridik@nabo.se

Anne von Perner
Chefsjurist Nabo

Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies